5G mahdollistaa uutta liiketoimintaa

5G:n käyttöönotto mahdollistaa useilla toimialoilla uutta liiketoimintaa, palveluita sekä tehokkaampaa tuotantoa. Langattomien laajakaistaverkkojen käyttöön tulee jatkossakin antaa riittävästi ja oikea-aikaisesti tarkoituksenmukaisia taajuuksia, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin

Liikenne- ja viestintäministeri
Sanna Marin (kuva: Laura Kotila/VNK)

Suomi on yksi mobiili­teknologian kärkimaista maailmassa. Kuinka pysymme huipulla myös jatkossa?

Avaintekijöitä ovat hyvin toimivat markkinat ja edistyksellinen taajuuspolitiikka. Yritysten välinen kilpailu suomalaisilla mobiilimarkkinoilla on pitänyt kuluttajahinnat alhaisina ja mahdollistanut kuluttajan kannalta suotuisat liiketoimintamallit kuten laajakaistaliittymien rajoituksettoman datan. Langattomien laajakaistaverkkojen käyttöön tulee jatkossakin antaa riittävästi ja oikea-aikaisesti tarkoituksenmukaisia taajuuksia.

Pyrimme vaikuttamaan siihen, että langattomalle laajakaistalle harmonisoidaan sekä kansainvälisellä tasolla että EU:ssa lisää taajuuksia. Lisäksi meidän tulee jatkossakin toimia mahdollistajina siten, että taajuuksia annetaan testaus- ja tuotekehityskäyttöön uusien tuotteiden ja liiketoimintamallien kokeilun mahdollistamiseksi. Viranomaisten tulee jatkossakin osallistua erilaisiin uutta teknologiaa testaaviin hankkeisiin ja myös siten tehdä suomalaista osaamista näkyväksi.

Miten valtio voi parhaiten edistää 5G:n leviämistä Suomessa?

Yksittäinen teknologia ei ole itseisarvo vaan sillä saavutettavat yhteiskunnalliset hyödyt. Liikenne- ja viestintäministeriön pääasiallisena keinona 5G-yhteyksien edistämiseksi on osoittaa verkkojen käyttöön riittävä määrä taajuuksia ja mahdollistaa siten verkkojen rakentaminen ja teknologian ja uusien palvelujen käyttöönotto.  Lisäksi taajuuksien varaaminen myös teknologioiden testaamiseen ja tuotekehitykseen jouduttaa uusien teknologioiden ja niitä hyödyntävien palvelujen käyttöönottoa.

Ei tule myöskään unohtaa valokuituyhteyksiä, joita 5G-verkot edellyttävät toimiakseen. Valokuituyhteyksien kattava saatavuus edistää 5G-verkkojen kustannustehokasta rakentamista. Meille on tärkeää edistää teknologianeutraalisti sekä kiinteitä että langattomia yhteyksiä.

Millaiset 5G:tä hyödyntävät palvelut ovat yhteiskunnalle tärkeimpiä ja miksi?

5G:n käyttöönotto mahdollistaa useilla toimialoilla uutta liiketoimintaa, palveluita sekä tehokkaampaa tuotantoa. Esineiden internet laajentuu myös uusille alueille, mikä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi lisääntyvää etäohjausta, etähallintaa, ohjelmointia ja automaatiota. Esimerkiksi terveydenhuollossa voidaan hyödyntää etäpalveluja ja reaaliaikaista seurantaa. Maataloudessa voidaan tehostaa toimintoja automatisoimalla. Älykäs liikenne voi hyödyntää ajantasaista tilannekuvaa ja automatisoidut liikenteen toiminnot tekevät siitä turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Uusi teknologia mahdollistaa älykkäiden kotien ja kaupunkien rakentamisen, joissa etäohjaus sekä tiedon kerääminen edistävät parempien palveluiden syntymistä sekä energiatehokkuutta. Kuluttajat hyötyvät myös nopeammasta ja vakaammasta langattomasta tiedonsiirrosta esimerkiksi etätyöskentelyn tai media- ja viihdesisältöjen muodossa. 5G-teknologian toivotaan tuovan kehitystä laajasti koko yhteiskuntaan, joten eri osa-alueiden kehitystä ei ole tarkoituksenmukaista laittaa erityiseen tärkeysjärjestykseen.