5G-taajuuksien jaon perustuttava niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen

Toisin kuin Kauppalehden 24.4.2018 artikkelissa väitetään, ei 5G-taajuuksien jako paikallisoperaattoreille ole välttämättömyys teknologian kehittymiselle ja sen hyödyntämiselle. Päinvastoin, ensimmäiseksi käyttöön otettavan 3,5 GHz:n taajuuden jakaminen kokonaisuudessaan valtakunnallisille operaattoreille takaa liikenne- ja viestintäministeriönkin edellyttämän taajuuksien tehokkaan käytön. Vain näin saavutetaan korkean kapasiteetin ja lyhyen viiveen huippunopeat yhteydet.

Taajuudet ovat Suomessa erittäin tehokkaassa käytössä muihin maihin verrattuna, ja ne kaikki myös tarvitaan datamäärien kasvaessa edelleen voimakkaasti.

Jos 3,5 GHz:n taajuusalueesta irrotetaan osa alueelliseen tai paikalliseen käyttöön, kumotaan tehokkuushyöty, eikä näin myöskään päästä tavoitteen mukaisiin huippusuorituskykyihin. Suuret käytännön nopeudet ja laaja kapasiteetti saavutetaan vain mahdollisimman laajalla, maanlaajuisesti jaetulla kaistanleveydellä. Leveämpi taajuuskaista tekee mahdolliseksi suorituskykyisempien verkkojen rakentamisen sekä suuremmat nopeudet useille käyttäjille yhtäaikaisesti.

Alueelliseen ja paikalliseen käyttöön on huomattavasti tarkoituksenmukaisempaa osoittaa taajuuksia korkeammalta, esimerkiksi 26 GHz:n alueelta. Mikro-operaattoritoiminta on suunniteltu näille erittäin lyhyen viiveen mahdollistaville mikroaaltotaajuuksille, jotka soveltuvat paikalliseen käyttöön sekä sisätilapeiton rakentamiseen pienen solukokonsa takia.

5G-tekniikan avulla ns. verkon viipalointi on mahdollista. Sen myötä myös valtakunnalliset operaattorit voivat tarjota laajemmin räätälöityjä, käyttäjäkohtaisia palveluja erilaisiin paikallistarpeisiin. Paikallinen asiakas hyötyy koko maan kattavan operoinnin eduista ilman tarvetta omiin, mittaviin investointeihin.

Suomi on maailman ykkösmaa mobiilidatan käytössä, ja tätä ei tulisi vaarantaa 5G:hen siirryttäessä. On tärkeää varmistaa, että myös tulevaisuuden verkoissa voidaan siirtää dataa maksimaalisesti ja suurilla nopeuksilla, ja tämä edellyttää taajuuksien kokonaisvaltaista tarkastelua. Jos 3,5 GHz:n taajuusalue jaetaan valtakunnallisesti, maksimoidaan hyöty Suomelle. 

Olli Sirkka
hallituksen puheenjohtaja/FiCom ry, toimitusjohtaja/Oy LM Ericsson Ab

Marko Lahtinen
lakiasioiden päällikkö/FiCom ry