5G-verkkoturvallisuuteen uusi eurooppalainen keinovalikoma

5G mahdollistaa seuraavan askeleen digitaalisen yhteiskunnan ja palveluiden kehittämisessä. Euroopan komissio sekä EU:n verkko- ja tietoturvavirasto ENISA ovat julkaisseet keinovalikoiman 5G-verkkojen ja -teknologian turvallisuusriskien hallitsemiseksi. Keinot perustuvat EU:n laajuiseen arvioon sekä jäsenmaiden omiin kansallisiin riskiarvioihin.

Keinovalikoiman ja sitä varten tehdyn selvitystyön taustalla on huoli mahdollisten tietoturvapuutteiden aiheuttamista seurauksista tulevaisuudessa, kun monet yhteiskunnan kriittiset toiminnot ovat riippuvaisia 5G-teknologiasta. Komission aiemman riskiarvion mukaisesti keinovalikoimaan kuuluvat mm. sertifiointi, testaus sekä turvamekanismien ja alihankintaketjun riskienhallinnan vahvistaminen. Komission suosituksessa mainitaan myös operaattoreille ja muille toimijoille kansallisesti asetettavat ohjeet ja määräykset turvallisuusriskien huomioimisesta.

Nyt julkaistu kokonaisuus on luonteva osa 5G-verkkojen turvallisuuden systemaattista jatkokehitystä. Suomessa toimiala kehittää verkkoja jo nyt yhteistyössä viranomaisten kanssa. FiComin ja sen jäsenten näkemyksen mukaan voimassa oleva suomalainen lainsäädäntö antaa hyvän pohjan verkkoturvallisuuden jatkokehittämiselle, eikä tarvetta muutoksiin ole.

EU:n keinovalikoimaan on otettu paljon suomalaisia käytäntöjä, joiden toivoisi yleistyvän muissakin EU:n jäsenvaltioissa: se lisää televerkkojen turvallisuutta harmonisoidessaan eri jäsenvaltioiden toimia samalle tasolle Suomen kanssa. 5G- ja muiden verkkojen turvallisuusvaatimukset asetetaan kansallisessa päätöksenteossa.

5G on luonnollinen askel turvallisen suomalaisen viestinnän kehityksessä. Viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö sekä ennakoitava lainsäädäntökehys ovat olleet osasyitä Suomen 5G-edelläkävijyyteen. Verkkojen ja palveluiden turvallisuus on parantunut merkittävästi, kun on siirrytty teknologiasukupolvesta toiseen. Nyt 5G tuo oman jatkumonsa kehitykseen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus totesi omassa 5G-turvallisuusselvityksessään, että 5G-standardi määrittelee koko joukon parannuksia viestinnän turvallisuuteen ja käyttäjien tietosuojaan. 5G:n standardoinnissa ja toteutuksessa on tehty runsaasti kehitys- ja suunnittelutyötä, jonka avulla operaattoreilla on entistä paremmat mahdollisuudet tietoturvallisten palveluiden tarjoamiseen.

5G on erittäin kehittynyttä tekniikkaa, joka tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet tuottaa turvallisia palveluita kuluttajille ja yrityksille.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry