Akaassa yhteydet toimivat – vahvuuksina hyvä sijainti, valokuitu ja 5G

Kilpailu kuntien kesken uusista asukkaista ja yrityksistä on jatkuvaa. Kilpailua on käyty ja tullaan todennäköisesti myös tulevaisuudessa käymään pienenevästä asukasjoukosta. Alle 15-vuotiaiden sekä työikäisten 15–64-vuotiaiden ikäluokat ovat Suomessa pienentyneet viimeisen vuosikymmenen aikana.

Teksti: Antti Peltola, Akaan kaupunginjohtaja

Syy kilpailuun on kuitenkin yksinkertainen. Uudet asukkaat ja yritykset työpaikkoineen tuovat kuntaan lisää verotuloja sekä uutta taloudellista toimeliaisuutta ja elinvoimaa. Kuntalain 1 § mukaan alueen elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen onkin kunnan perustehtävä. Verotuloilla kunnat rahoittavat toimintaansa, palveluverkon ylläpitoa ja sen kehittämistä. Uusien asukkaiden ja yritysten avulla rahoitustaakkaa saadaan jaettua. Kun tavoitellaan uusia asukkaita sekä yrityksiä, on huolehdittava myös nykyisten viihtyvyydestä. Jotta muuttoliikkeen rakennetta saadaan kehitettyä, on veto- ja pitovoimatekijöiden oltava kunnossa. Tämä edellyttää asukkaiden ja yritysten tarpeiden kuuntelua herkällä korvalla.

Akaan luonnolliset vetovoimatekijät ovat hyvät. Sijaitsemme Suomen kasvukäytävällä pääradan varrella kauniin Vanajaveden äärellä. Asemiltamme pääsee parhaimmillaan Tampereen ydinkeskustaan reilussa vartissa ja Helsingin seudulle noin tunnissa. Fyysisen saavutettavuuden ohella yhä tärkeämmäksi meillä Akaassa ovat nousseet tietoliikenneyhteydet. Jo yli vuoden kestänyt pandemia on entisestään vauhdittanut vallitsevaa kehitystä ja työn sekä toimintatapojen muutosta korostaen nopeiden ja toimintavarmojen tietoliikenneyhteyksien merkitystä.

Julkisen ja yksityisen sektorin toiminnan kehittämisessä on paljon yhteistä. Vaikka esimerkiksi kunnat eivät varsinaisesti toimikaan markkinoilla liiketalouden perustein, on toiminnan tuloksellisuuden parantaminen yritysten tapaan tärkeää tilanteessa, jossa käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset ja menot on sopeutettava saatavaan tulovirtaan. Tuloksellinen toiminta on tuottavaa, taloudellista ja vaikuttavaa. Sen lisäksi, että tuotokset/panokset-suhde kehittyy myönteisesti, toiminnan tulee olla laadukasta ja vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Akaassa päätettiin vuoden 2019 lopulla lähteä strategian mukaisesti edistämään valokuituverkon rakentamista. Käytännössä ostimme lopputuotepalvelun, jolla kaupunkikonsernin keskeiset kiinteistöt liitettiin valokuituverkkoon. Menettelyn avulla löysimme toimijan, joka lähti markkinaehtoisesti laajentamaan valokuitua ympäri Akaata asukkaiden ja yritysten tarpeita kuunnellen. Valokuidun rakentamisen käynnistäminen oli merkittävä veto- ja pitovoimainvestointi luoden edellytyksiä paikallisten toimijoiden, kuten yritysten, tuloksellisemmalle toiminnalle.

Valokuidun ohella Akaassa on käytettävissä myös 5G-verkko. Valokuitu- ja 5G-verkko mahdollistavat nopeat ja tehokkaat tietoliikenneyhteydet uusine palveluineen. Asukkaille tämä voi tarjota mahdollisuuden tehdä etätöitä kotoa. Nämä ovat merkittäviä asioita asukkaiden ja yritystemme arjessa, mikä näkyy vahvasti muun muassa asukkaiden ja yritysten kanssa käytävissä keskusteluissa. Valokuituverkko ja 5G-mahdollisuus on otettu ilolla vastaan.

On todella tärkeää, että myös me Akaan kaupungilla pysymme mukana digitalisaation kehittymisessä. Tällä hetkellä olemme vielä pienellä takamatkalla. On selvää, että tulevaisuudessa käytettävissä olevat resurssit ovat niukat. Digitalisaatio ja prosessien kehittäminen ovat välttämättömiä ja elintärkeitä toimintamme tuloksellisuuden eli tuottavuuden, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa.

Digipalveluiden ja toiminnan tuottavuuden kehittämisessä on myös otettava tuntuvia loikkia, koska hissukseen eteneminen ei enää riitä. Edellytykset työlle ovat valokuituverkon ja 5G:n myötä Akaassa hyvät, koska ne luovat tuloksellisuuden parantamiselle tärkeän kivijalan, jonka päälle on hyvä rakentaa yhdessä ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken valoisaa tulevaisuutta.

Aurinkoista kevään jatkoa ja tervetuloa Akaaseen!