Automatisoidut päätökset vihdoin laillisiksi

Oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön asettamissa työryhmissä on viime vuodet valmisteltu hallinnon automaattisen päätöksenteon mahdollistavaa lainsäädäntöä. Taustalla on eduskunnan perustuslakivaliokunnan, eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin huomiot automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä kysymyksistä. Automaattisia hallintopäätöksiä tehdään muun muassa Verohallinnossa ja Kansaneläkelaitoksessa.

FiCom totesi jo vuonna 2020, että prosesseja pitää nopeuttaa ja luoda ripeästi tilaisuus automaattiselle päätöksenteolle. Tämä mahdollistaa julkishallinnon tehostamisen, sujuvoittaa ja nopeuttaa prosesseja ja päätöksentekoa sekä takaa verkottuneen yhteiskunnan tehokkaan toiminnan tulevaisuudessa (kts. infograafi).

Automaattista päätöksentekoa koskeva hallituksen esitysluonnos on vihdoin edennyt. Vastausaika esitysluonnoksen lausuntopyyntöön päättyi tiistaina 2.8.2022. Lausuntokierrokselle lähetetyssä luonnoksessa oli yhdistetty oikeusministeriön työryhmän mietintöön sisältyvät hallinto-oikeudelliset sääntelyehdotukset ja valtiovarainministeriön työryhmän tietojärjestelmiä koskevat ehdotukset. Mikäli lakiesitys etenee odotetusti, uusi laki tulisi voimaan vuoden 2023 alussa.

Lainvalmistelu on saanut kritiikkiä, mutta on hyvä, että lainsäädäntöhanke nytkähtää vihdoin eteenpäin. Oikeudellisesta epävarmuudesta ei saa muodostua estettä automatisoinnin käytölle. Se on välttämätöntä, jotta julkisia hallintotehtäviä voidaan hoitaa tehokkaasti.

Digitalisaation hyödyntäminen on olennaisin osa vihreässä siirtymässä. Eri hallinnonalojen digitalisoinnin ja sähköisten julkisten palveluiden lisäksi on edistettävä kaikkien muidenkin toimialojen digitalisoimista. Automaattisen päätöksenteon mahdollistaminen on askel oikeaan suuntaan.

Asko Metsola, lakimies, FiCom