Bitti kulkee yhä nopeammin yhä useampaan kotitalouteen

Suomessa laajakaistaliittymiä yli 10 miljoonaa

Kiinteitä laajakaistaliittymiä Suomessa on 1,8 miljoonaa. Niiden määrä jatkaa tasaista kasvuaan: viimeisen vuoden aikana kiinteiden liittymien määrä lisääntyi 2,7 prosenttia. Liittymistä 89 prosenttia (1,6 miljoonaa) on kotitalouksissa.

Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain

Kiinteistä laajakaistaliittymistä valokuituliittymien osuus on 57 prosenttia. Niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta reilut kahdeksan prosenttia. Kaapelilaajakaistojen määrä kasvoi lähes saman verran, seitsemän prosenttia. Niiden osuus kiinteistä liittymistä on 27 prosenttia. Kupariliittymien määrä sen sijaan väheni noin viidenneksellä, ja niitä on nyt 15 prosenttia.

Mobiililaajakaistaliittymiä on Suomessa 8,6 miljoonaa. Niiden määrä ei viime vuosina ole juurikaan enää kasvanut, viimeisen vuoden kasvu oli vajaan prosentin verran. Liittymistä 77,5 prosenttia (6,480 miljoonaa) on kotitalouksissa.

Mobiililaajakaistaliittymät tiedonsiirtosopimuksen mukaan

Valtaosa – 85 prosenttia eli 7,4 miljoonaa – kaikista mobiililaajakaistaliittymistä on rajoituksettoman tiedonsiirron liittymiä. Niiden määrä myös kasvaa edelleen: vuodesta 2019 vuoteen 2020 kasvu oli seitsemän prosenttia.

Rajoitetun tiedonsiirron liittymiä on 1,3 miljoonaa, mikä on 15 prosenttia kaikista mobiililaajakaistaliittymistä. Niiden määrä on jatkuvasti laskussa. (Liikenne- ja viestintävirasto)

Noin puolet laajakaistaliittymistä nopeudeltaan vähintään 100 Mbit/s

Kiinteiden laajakaistaliittymien yhteysnopeudet

Kiinteistä laajakaistaliittymistä yhteysnopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s ovat lähes kaikki, 97 prosenttia, liittymistä. Nopeudeltaan vähintään 100 Mbit/s on liittymistä melkein puolet, 46 prosenttia.

Mobiililaajakaistaliittymien yhteysnopeudet

Mobiililaajakaistaliittymistä valtaosa, 84 prosenttia, on yhteysnopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s. Yli puolet liittymistä, 58 prosenttia, on vähintään 100 Mbit/s. (Liikenne- ja viestintävirasto)

Laajakaistayhteys saatavilla kaikkiin suomalaiskoteihin

4G-mobiililaajakaistayhteys on Liikenne- ja viestintäviraston mukaan saatavilla kaikissa Suomen kotitalouksissa. Vuoden 2020 lopussa 100 Mbit/s 4G-laajakaistayhteys oli saatavilla 93 prosentilla kotitalouksista ja vähintään 30 Mbit/s yhteys 99 prosentilla.  100 Mbit/s 5G-laajakaistayhteys oli saatavilla 67 prosentilla ja 300 Mbit/s 5G-laajakaistayhteys 60 prosentilla kotitalouksista.

Maakunnittainen vähintään 100 Mbit/s 4G- ja 300 Mbit/s 5G-matkaviestinverkon laajakaistayhteyden saatavuus

Kiinteän laajakaistayhteyden saatavuustiedot ovat vuoden 2019 lopusta, silloin 30 Mbit/s, laajakaistayhteys oli saatavilla 75 prosentilla kotitalouksista.

OECD-maiden keskiarvoon verrattuna Suomen vahvuudet mobiililaajakaista- ja kuituliittymissä

Kiinteitä laajakaistaliittymiä suhteessa asukasmäärään on Suomessa saman verran kuin OECD-maissa keskimäärin, eli 32,6 liittymää 100 asukasta kohti.

Kiinteät laajakaistaliittymät OECD-maissa sataa asukasta kohti

Suomessa kuituliittymiä sataa asukasta kohti on kuitenkin lähes kaksi kertaa enemmän kuin OECD-maissa keskimäärin.

Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain Suomessa ja OECD-maissa keskimäärin, sataa asukasta kohti

OECD-maista eniten kuituliittymiä on Koreassa, jossa niitä on 83,9 prosenttia kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä. Suomessa valokuidun osuus kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä on 55,2 prosenttia. OECD-maiden keskiarvo on 29,2 prosenttia.

Kuituliittymien osuus kiinteistä laajakaistaliittymistä

Kaikkia mobiililaajakaistaliittymiä (puhe + data sekä pelkät dataliittymät) on OECD-maissa keskimäärin 115,4 liittymää sataa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on 155,6, mikä on OECD-maiden kolmanneksi eniten.

Mobiililaajakaistaliittymät OECD-maissa sataa asukasta kohti

Jos tarkastellaan pelkästään puhe + data -liittymiä (niiden maiden osalta, jotka ovat sen ilmoittaneet), niitä on eniten Suomessa, 117,4 liittymää sataa asukasta kohti.