Datakeskukset tärkeitä alueiden kehitykselle

“Ratkaisevin tekijä saattaa kuitenkin olla sähkön hinta”, toteaa ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Anders Adlercreutz, kun kysyimme häneltä, miten Suomeen houkutellaan palvelinkeskusinvestointeja.

Kansanedustaja Anders Adlercreutz (RKP)

Mikä merkitys datakeskuksilla on kansataloudellisesti ja alueiden kehityksen kannalta?

Tällä hetkellä datakeskuksilla on harmittavan vähän kansantaloudellista merkitystä. Kansainvälisessä kilpailussa esimerkiksi Ruotsi on viime aikoina vetänyt pidemmän korren. Tähän pitäisi saada muutos. Alueiden kehityksen kannalta ne voisivat olla tärkeitä, enkä tarkoita pelkästään työpaikkoina vaan myös sen kautta että ne pelkällä olemassaolollaan parantavat lähialueen tietoliikennepalveluja ja -yhteyksiä. Datakeskus voisi myös synnyttää sitä tukevaa ympäröivää liiketoimintaa. 


Millä keinoilla turvataan Suomen houkuttelevuus datakeskusten investointikohteena?

Lainsäädännön tulee olla ajan tasalla, jotta regulaatiosta ei muodostuisi este datakeskusten rakentamiselle Suomeen. Suomessa olemme monella paikkakunnalla siirtymässä lämmöntuotannossa pois fossiilisista polttoaineista – tässä olisi mahdollisuus lainsäädännön kautta avittaa kehitystä, jonka kautta datakeskusten hukkalämpö voitaisiin ottaa mukaan lämmöntuotantoon. Hallitusohjelmassa tästä on sovittu ja lainsäädäntö etenee toivottavasti nopeasti. 

Suomen houkuttelevuus datakeskusten kohdemaana on toki riippuvainen myös esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien tasosta. Jos yhteys ei vastaa tarpeita keskuksia ei perusteta – tässä julkisilla toimijoilla voisi olla tehtäväkenttä. 

Ratkaisevin tekijä saattaa kuitenkin olla sähkön hinta. 

Sähkövero kilpailutekijänä – Ruotsin tasolle sähköverotuksessa ?

Hallitusohjelmassa olemme sopineet että sähköveron luokka II pudotetaan EU:n sallimalle minimitasolle. Tämä nostaisi  kertaheitolla Suomen houkuttelevuutta. Olemme myös sopineet, että kaukoverkkoon lämpöä tuottavat datakeskukset siirtyisivät tähän veroluokkaan. Pidän näitä muutoksia todella tärkeinä. 

Tilanteessa, jossa sähkö hyvin suurelta osin tuotetaan päästöttömästi ei ole syytä pitää kiinni verotusperiaatteesta, joka pohjautuu ajatukseen sähköstä päästöjen aiheuttajana.