Datakeskusten sähköveromuutos tukee Suomen digikehitystä

Teollisuuden sähkövero laskettiin tämän vuoden alusta EU:n minimiin. Tämä oli erittäin kaivattu päätös, joka parantaa Suomen kilpailukykyä, kun kilpaillaan suurten datakeskusten sijaintipaikasta.  

Suomella on veromuutoksen jälkeen muiden maiden kanssa tasavertaiset mahdollisuudet houkutella datakeskusinvestointeja. Meillä on etunamme myös laadukkaat kansainväliset tietoliikenneyhteydet, vakaa sääntely-ympäristö, korkea koulutustaso, hyvä energian saatavuus ja suotuisa ilmasto sekä sopiva maantieteellinen sijainti.

Koneiden ja laitteiden liittyminen verkkoon, tekoälyn hyödyntäminen, pilvipalvelujen lisääntyvä käyttö – kaikki digitalisoituva toiminta – tuottaa valtavan määrän dataa, joka tarvitsee turvallisen tallennuspaikan ja käsittelykapasiteettia.

5G-teknologia mahdollistaa lukuisia uusia käyttökohteita ja -palveluja yhteiskunnan eri osa-alueilla. Jatkuvasti lisääntyvä data edellyttää 5G:n tarjoamaa viiveetöntä tiedonsiirtoa, ja tieto pitää voida käsitellä mahdollisimman lähellä sen keräyspaikkaa. Siksi suurten datakeskusten rinnalle tarvitaan myös pieniä, paikallisia konesaleja.

Myös pienet konesalit alempaan veroluokkaan

Marinin hallitus teki vuosi sitten paitsi päätöksen teollisuussähköveron laskemisesta, myös pienten, alle viiden megawatin, datakeskusten sähköverohelpotuksesta. Näistä jälkimmäinen muutos odottaa vielä toteutumistaan.

Tarkoitus kuitenkin on – minkä elinkeinoministeri Mika Lintilä FiCom Forum -aamussa myös vahvisti – että keinotekoinen datakeskusten kokoon perustuva erottelu niiden verokohtelussa poistuu, ja kaikki datakeskukset pääsevät alempaan sähköveroluokkaan ensi vuoden alusta.

Hyötylämpöä saatava käyttää monipuolisesti

Edellytyksenä pienten konesalien verohuojennukselle on, että niiden tuottama lämpö voidaan käyttää hyödyksi kaukolämpöverkossa.

Datakeskusten energiatehokkuus on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. Ne tuottavat kuitenkin edelleen merkittävän määrän lämpöä, joka kannattaa hyödyntää. Hyötylämpövelvoite tukee myös hyvin hallituksen ilmastopolitiikkaa.

Datakeskusten tuottaman lämmön hyödyntämisessä ei kuitenkaan ole syytä lukkiutua vain alueellisen kaukolämpöverkon tarpeisiin. Esimerkiksi lähellä sijaitsevan asuinrakennuksen lämmittäminen on jo ekoteko, jonka pitää oikeuttaa verohyötyyn. Lainsäädäntö ei kaipaa enempää keinotekoisia rajoja eikä fiksoitumista vain yhteen tekniseen ratkaisuun, jonka rinnalle saattaa huomenna syntyä jo monta uutta.

Alempi veroluokka ulotettava koko digi-infraan

Suomella on poikkeuksellisen hyvä perusta rakentaa digitaalisia palveluita. Yhteiskunnan pitää nähdä alan valtava potentiaali paitsi kotimarkkinan ylläpitäjänä myös uusien vientivetoisten palvelujen tuottajana.

Yksinkertainen lisäkeino edesauttaa ja vahvistaa digikehitystämme ja turvata Suomen kilpailukyky on määritellä viestintäverkot kokonaisuudessaan alemman sähköveroluokan piiriin. Seuraavan askeleen tulee olla alemman sähköveron ulottaminen koko digi-infraan, kuten mobiiliverkkojen tukiasemiin.

Katso myös Elina Ussan esitys FiCom Forum -aamussa 31.8.2021:

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry