Digiala tunnistaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset

Tieto- ja viestintätekniikan hiilidioksidipäästöt ja ympäristövastuu ovat olleet esillä niin mediassa kuin some-keskusteluissakin tänä kesänä. Hyvä niin, sillä asia on tärkeä ja on tärkeää lisätä ymmärrystä digialan energiankulutuksesta ja hiilijalanjäljestä sekä alan myönteisistä vaikutuksista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Moderni yhteiskunta perustuu laadukkaisiin tietoliikenneyhteyksiin ja laajaan tietotekniikan hyödyntämiseen. Suomi sijoittuu monellakin mittarilla digikehityksen kärkimaiden joukkoon ja erityisesti mobiiliverkot ja mobiilidatan käyttö meillä ovat maailman huippua.

Tietoliikenne verkkoineen ja datakeskuksineen vaatii energiaa, jonka tuottamisesta syntyy päästöjä. Eri arvioiden mukaan tietotekniikka-ala tuottaa nykyisellään 3–4 prosenttia koko maailman hiilidioksidipäästöistä.

Suomalaisoperaattorit ovat sitoutuneet konkreettisiin toimenpiteisiin ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi parantamalla energiatehokkuutta ja vähentämällä kasvihuonepäästöjä. Datankäytön jatkuva kasvu lisää energiankulutusta tietoliikenneverkoissa, jolloin energiatehokkuudella onkin entistä tärkeämpi merkitys ympäristövaikutusten hallinnassa.

Tietoliikenneverkkojen ja konesalien sähkönkäytön haitallisia ympäristövaikutuksia vähennetään myös hyödyntämällä  konesalien hukkalämpöä ja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua tai päästötöntä energiaa.

ICT-alan rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on tärkeä

Tieto- ja viestintätekniikan käytöllä on myös positiivisia ympäristövaikutuksia. Alan tuottamilla palveluilla ja ratkaisuilla voidaan vähentää liikenteen, valmistuksen, maatalouden, rakentamisen ja energiantuotannon päästöjä: esimerkiksi etätyöskentely pienentää työmatkaliikkumisen päästöjä merkittävästi ja erilaiset älykkään liikenteen ratkaisut auttavat optimoimaan raskaan liikenteen ajettuja kilometrejä ja polttoaineen kulutusta.

Entistä monikäyttöisemmät ja useita toimintoja sisältävät älylaitteet vähentävät tarvetta erillisille elektroniikkalaitteille, jolloin materiaalitehokkuus paranee.

On tärkeää lisätä ymmärrystä digialan energiankulutuksesta ja hiilijalanjäljestä sekä alan myönteisistä vaikutuksista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Keinoja ja työkaluja löytyy. Kyse on tahtotilasta tehdä asioita fiksummin ja ilmastomyönteisemmin.

FiCom sen jäsenyritykset ovat valmiita avaamaan keskustelua aiheesta ja pohtimaan yhdessä mahdollisia ratkaisuja. Alalla otettiin ilolla vastaan myös Sitran sekä liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitukset siitä, että niiden agendalla on lähiaikoina käynnistää digialan ympäristövaikutuksia selvittäviä hankkeita.

Lue lisää!

Teleyritysten ympäristövastuuohjelmat

ICT-toimialan ympäristövaikutukset

Katja Laine, viestintä ja televisioasiat, FiCom ry