Elina Lepomäki: Tuottavuuslisät tulevat digistä

“Kun pääsemme akuutista koronakriisistä, tarvitsemme eväitä kasvuun, ja jokainen tuottavuuslisä joka on saatavilla, on otettava. Tuottavuuslisät tulevat digistä”, sanoo valtiovarainvaliokunnan ja sen verojaoston jäsen Elina Lepomäki (kok.).

Elina Lepomäki (kok.), valtiovarainvaliokunnan
ja sen verojaoston jäsen

Miten digitaalista liiketoimintaa pitäisi verottaa?

Yleisesti ottaen digitaalinen liiketoiminta ei eroa muusta liiketoiminnasta siinä, mihin siitä saaduista tuloista pitäisi maksaa veroa: verot maksetaan siellä, missä tuote tai palvelu on kehitetty ja missä arvo syntyy.

Varsinkaan ei ole kansantaloudellisia perusteita verottaa “digiä” yhtään enempää kuin analogista, vaan pikemmin tuoda aineettoman pääoman verotus lähemmäs perinteisen pääoman verotusta. Esimerkiksi robottiverot ja kumppanit ovat pystyyn kuolleita ajatuksia. Kun akuutista koronakriisistä pääsemme, tarvitsemme eväitä kasvuun ja jokainen tuottavuuslisä joka on saatavilla, on otettava. Tuottavuuslisät tulevat digistä.

Kenen tulisi ottaa vetovastuu verotuksen uudistamisesta?

Verotuksen uudistamisessa on pyrittävä mahdollisimman globaaleihin ratkaisuihin ja OECD (tai EU) ovat oikeita toimijoita. Kansallisesti on pyrittävä kilpailukykyiseen yleistason verotukseen ja neutraaliuteen verolajien välillä ja niiden sisällä.

Voiko digitaalista liiketoimintaa erottaa muusta bisneksestä?

Ehkä jossain määrin vielä voi, mutta tulevaisuudessa se ei ole lainkaan tarkoituksenmukaista.

Kuinka taataan, ettei Suomen kaltaisen pienen maan digiyritysten asema vaarannu?

Olemme koronakriisin jälkeen merkittävän yhteiskunnallisen ja talouden remontin edessä. Suomi tulee pärjäämään ainoastaan, jos nojaudumme keskeisiin vahvuuksiimme: vahvoihin osaajiimme ja päätöksenteon ketteryyteen.

Tarvitsemme entistä enemmän riskinottoa. Se on edellytys innovaatioille ja tuottavuusloikille. Riskinotto tarkoittaa myös epäonnistumisen mahdollisuutta, joka meidän pitää hyväksyä nykyistä paremmin niin järjestelmän puolesta kuin sosiaalisesti.

Meidän on perustettava hyvinvointivaltio 2.0, joka vanhentuneiden prosessien, järjestöjen, toimialojen, alueiden tai yritysten sijaan tukee ihmistä. Verotuksessa ajattelu on siirrettävä vanhanaikaisesta tuottamisen maailmasta uuteen arvon synnyttämisen maailmaan.