Energiajärjestelmä, vihreä siirtymä ja digitalisaatio

Vihreää, säästä riippuvaista energiajärjestelmää ei voida tehdä vanhoin keinoin käsi kahvalla voimalaitoksen valvomosta käsin. Joustokyvystä on puhuttu jo pitkään, mutta paradoksaalisesti tämä sai vauhtia Venäjän hyökkäyssodasta ja sen aiheuttamasta energiakriisistä.

Olli Sirkka, CEO, Helen Oy

Vuonna 2011 olin Ericsson Industry & Society -yksikön perustajajäsenenä mukana rakentamassa Ericssonille globaalia energiayhtiöliiketoimintaa. Jo silloin oli selvää, että energiaverkot muuttuvat aiempaa enemmän tietoliikenneverkkojen kaltaisiksi älykkäiksi ja ohjattaviksi järjestelmiksi. Tarvittiin uudenlaisia sekä aiempaa luotettavampia tietoliikenneratkaisuja, kuten 4G:tä. Samoin ymmärrettiin, että energiantuotanto on muuttumassa säästä riippuvaan suuntaan, jolloin on iso riski ajautua tyyninä päivinä sähköpulaan ja tuulisina, aurinkoisina päivinä sähkötulvaan. Sen vuoksi olisi löydettävä ratkaisuja sähkön käytön, eli kysynnän ohjaamiseksi niille tunneille ja päiville, jolloin uusiutuvaa energiaa on runsaasti tarjolla. 2010-luvun alussa meillä oli rohkea näkemys siitä, että kaikki maailman laitteet tullaan kytkemään nettiin, ja suuri visiomme noihin aikoihin oli kysynnän jouston mahdollistaminen sen kautta.

Kehitimme ohjaus- ja businesslogiikkaa, jotta tukiasemien akustot voitaisiin jonain päivänä kytkeä osaksi energiajärjestelmäämme tuottamaan joustokyvykkyyttä ja tekemään automatisoitua energiakauppaa tyhjäkäyntiaikaan. Kehitimme myös sähköautojen latausjärjestelmiä, joiden businesslogiikka rakentui IoT-connectivityn ja Vehicle-to-Grid energiakaupan ympärille. Myös datakeskusten hukkalämmön hyödyntäminen oli tapetilla. Ericssonin konesalien hukkalämmön talteenotto kaukolämmöksi oli maamme ensimmäinen ratkaisu tähän suuntaan.

Kuulostaako ajankohtaiselta tänä päivänä? Niin minustakin! Joskus vaan käy niin, että ajatus on oikea, mutta ajoitus ei.

Venäjän hyökkäyssota kiihdytti irrottautumista fossiilisesta polttoaineesta ja sitä kautta tasaisesti energiaa tuottavasta sähköntuotannosta. Vihreä siirtymä kohti uusiutuvaa energiaa otti tuulta purjeisiin. Konkreettisimmin se näkyy sähkönhinnan suurina vaihteluina tuulesta, auringosta ja kulutuksesta riippuen. On tunteja, jolloin sähkönkulutuksesta peräti maksetaan ja vastaavasti toisia, jolloin hinta voi olla todella kova. 2010-luvun alussa maalaamamme visio alkoi toteutua.

On päivän selvää, että vihreää, säästä riippuvaista energiajärjestelmää ja sen tasapainottamista kulutuksen suhteen ei voida tehdä vanhoin keinoin käsi kahvalla voimalaitoksen valvomosta käsin. Tarvitsemme digitalisaatiota, IoT:ta, reaaliaikaisia automatisoituja kaupankäyntijärjestelmiä ja niiden vaatimia luotettavia, viiveettömiä yhteyksiä enemmän kuin koskaan. ICT- ja energiajärjestelmät eivät ole enää kaksi eri asiaa, vaan nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa vihreän siirtymän. Me energiayhtiöt voimme tehdä vain osamme tuottamalla puhdasta energiaa, mutta yhdessä ICT-teollisuuden kanssa voimme saada puhtaan energian ja kulutuksen kohtaamaan niin, että maapallomme oikeasti pelastuu.

Nyt on oikea aika. Toimimalla fiksusti yhdessä ICT-alan kanssa voimme jatkossa saunoa myös tyyninä päivinä!

Teksti: Olli Sirkka
CEO, Helen Oy