Ensitunnistamisen enimmäishintasääntelyä jatkettava

Sähköinen tunnistaminen on keskeinen osa digitalisoituvaa yhteiskuntaa. Se on avain, jolla lisääntyviä digitaalisia palveluja voidaan turvallisesti käyttää. Niin julkisen kuin yksityisen sektorin digitaalisten palvelujen kehittyminen edellyttää, että käyttäjien tunnistaminen on helppoa, luotettavaa ja kohtuuhintaista sekä sähköisten palvelujen tarjoajille että niiden käyttäjille.

Jotta henkilö voi käyttää sähköistä tunnistautumista, hänet on kertaalleen ensitunnistettava. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Mobiilivarmennetta hankkiessaan ihmisen tulee todistaa henkilöllisyytensä verkossa jo olemassa olevien pankkitunnusten avulla. Teknisenä toimenpiteenä se vastaa mitä tahansa tunnistamistietojen välittämistä, joten on luonnollista, että ettei se ole normaalia tunnistustapahtumaa huomattavasti hinnakkaampaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on ehdottanut ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntelyn jatkamista määräajaksi niin, että enimmäishinta olisi jatkossakin kolme senttiä. Nykyinen enimmäishintasääntely on lisännyt kiinnostusta uusien ja keskenään kilpailevien palveluiden tarjontaa kohtaan, joten ehdotus on kannatettava. Kaikkien lainsäädännöllisten ratkaisujen tulee tukea toimivan sähköisen tunnistamisen markkinan syntymistä.

Tunnistamismarkkinaan saatava vauhtia

Tunnistamismarkkinan liian hidas kehittyminen vaarantaa Suomen digitalisaatiokehityksen ja sähköisen asioinnin turvallisuuden, mutta kuten esitysluonnoksessakin todetaan, nykyinen enimmäishintasääntely on vauhdittanut markkinoiden kehittymistä. Esimerkiksi Mobiilivarmenteen käyttö Suomi.fi-palvelun kautta tunnistauduttaessa on tammi‒kesäkuussa 2020 kasvanut 70 % edelliseen vuoteen verrattuna, ja se on laajentunut verkkopankkikäyttöä lukuun ottamatta kaikkiin vahvaa tunnistautumista edellyttäviin palveluihin.

Ensitunnistamisen ketjuttamisen määrät ovat nousseet nykyisen enimmäishintasääntelyn voimassaolon aikana keskimäärin 45 %, ja tunnistuspalveluiden hinta yksityiselle sektorille on aiempaa kohtuullisempi. Hintasääntely on myös mahdollistanut Mobiilivarmenteen uudistamisen.

Eroon salasanaviidakosta

Kehitys on kuitenkin vielä kesken. Kansalaisilla on edelleen eri palveluihin lukuisia erilaisia salasanoja, mikä on ongelma sekä tietoturvan että käytettävyyden kannalta. Yksityiset palveluntarjoajat käyttävät vieläkin omia, käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuvia tunnistustapojaan, koska oman järjestelmän rakentaminen on usein huokeampaa ja helpompaa kuin vahvan sähköisen tunnisteen käyttäminen.

Kehittyvät ja luotettavat vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut lisäävät kansalaisten tietoturvaa toisin kuin heikkojen tunnistautumisjärjestelmien (käyttäjätunnus + salasana) käyttö. Jokaisella kansalaisella tulisi olla mahdollisuus käyttää haluamaansa, omaan käyttöön parhaiten soveltuvaa vahvaa tunnistautumistapaa, jolloin salasanoihin perustuvia järjestelmiä ei tarvitsisi enää luoda. Erityisen tärkeää tämä on häiriö- tai muissa poikkeustilanteissa turvallisen sähköisen asioinnin varmistamiseksi. Esimerkiksi nyt korona-aikana kansalaiset ovat asioineet entistä enemmän sähköisesti.

Turvallinen tunnistaminen digikehityksen edellytys

Toimiva kilpailu edellyttää, että käyttäjä voi itse valita haluamansa tunnistusvälineen. Korkea ensitunnistamisen hinta ja saatavuus muodostivat aiemmin merkittävän markkinalle tulon esteen. Nykyisin lain sallima enimmäishinta on asettunut markkinoilla vallitsevaksi hintatasoksi, joten ensitunnistamisen ketjuttamista koskevan hintasääntelyn päättyminen johtaisi väistämättä hintatason merkittävään nousuun ja uhkaisi saatavuutta. Kuten esitysluonnoksessakin todetaan, hintojen palaaminen aiemmalle korkealle tasolle tekisi tyhjäksi sähköisen tunnistamisen positiivisen kehityksen ja vaikeuttaisi uusien tunnistusvälineiden ja niiden tarjoajien tuloa markkinoille. Enimmäishinta voisi olla alempikin kuin kolme senttiä; esimerkiksi Ruotsissa tunnistustapahtumien hinta on alimmillaan noin 1,6 senttiä. Nyt jatkettavaksi ehdotettu taso on kuitenkin jo todistettavasti parantanut – väliaikaisestikin voimassa olevana säännöksenä – sähköisen ensitunnistamisen markkinan toimivuutta.

Asko Metsola, lakimies, FiCom