Eric Gaudillat: 5G Euroopassa

5G Connectivity -jaoksen päällikkö Eric Gaudillat EU-komission DG Connect-yksiköstä korosti FiComin ja EuroISPA:n yhteiswebinaarissa 5G:n laajan teollisen käytön hyötyjä ja mahdollisuuksia. Puheenvuoronsa aluksi Gaudillat lainasi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenia, joka totesi viime syyskuisessa Euroopan unionin tilaa käsitelleessä puheessaan, että “EU on sitoutunut 5G:hen ja kuituverkkoon, joihin tullaan tekemään ennennäkemättömiä investointeja”.

EU-alueen digitaalisen kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä on tiivistetty EU:n Digikompassissa neljäksi pääprioriteetiksi: osaaminen, digi-infrastruktuuri, yritysten digisiirtymä sekä julkisten palveluiden digitalisaatio.

5G on tärkeä osa Euroopan digitaalista infrastruktuuria. Koko väestön kattava 5G-peitto älypuhelinkäyttöön ei vielä riitä, vaan uuden sukupolven mobiiliverkolla on enemmän käyttöä, erityisesti teollisuudessa. 5G mahdollistaa uusia ratkaisuja teollisiin tarpeisiin: kun verkon kapasiteetti, nopeus ja luotettavuus kasvavat, robotiikkaa, virtuaalisuutta ja joustavia tuotantoympäristöjä hyödyntävät ratkaisut yleistyvät.

Gaudillat mainitsi esimerkkeinä mm. seuraavat EU-tason mobiilikehityshankkeet:

1. Vuoden 2021 lopulla perustettu European Smart Networks and Services Joint Undertaking, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusohjelma pyrkii varmistamaan Euroopan teollisen johtajuuden 5G:n ja 6G:n alalla sekä edistämällä 5G:tä että valmistautumalla 6G-teknologian varhaiseen käyttöönottoon.

2. EU-alueella koronakriisin jälkeen jaetun elpymis- ja palautumistuen ehtojen mukaan 20 % investointi- ja uudistuskokonaisuuksista täytyi liittyä digitalisaatioon. Mukana on ollut mm. mikroelektroniikkaan, pilvipalveluihin, merenalaisiin kaapeleihin ja EU-maiden välisiin 5G-käytäviin liittyviä hankkeita, ja 11 kansallisessa elpymissuunnitelmassa on mukana 5G-investointeja.

3. EU:n Connecting Europe Facility -rahastosta on allokoitu kaksi miljardia euroa digitalisaatiohankkeisiin. 5G:n osalta hankkeissa keskitytään älykaupunkikehitykseen sekä rajat ylittäviin, autonomisen liikenteen testaamisen mahdollistaviin 5G-käytäviin mm. Baltiassa.

Katso Eric Gaudillat’in puheenvuoro kokonaan tästä:

Katja Laine, viestintä ja televisioasiat, FiCom ry