Etätyö ja verkkokauppa kasvavat, digityökaluja osataan hyödyntää

Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrissä kysytään muun muassa sähköisten työvälineiden ja pikaviestintävälineiden käytöstä. Alla mainitut tiedot pohjautuvat syksyllä 2019 julkaistuun raporttiin. Digitaalisia työkaluja on osattu hyödyntää jo ennen koronavirusepidemiaa.

Sähköisten työtilojen tai pikaviestintävälineiden käyttö työssä

Vähintään puolessa (teollisuus) ja enimmillään lähes yhdeksässäkymmenessä prosentissa (valtio) työpaikoista on käytetty sähköisiä työtiloja tai pikaviestintävälineitä. Sosioekonomisen aseman mukaan tarkasteltuna käyttö on ollut suurinta ylempien toimihenkilöiden työtehtävissä.

Prior Konsultointi Oy on puolestaan selvittänyt Elisa Oyj:n ja Suomen Yrittäjät ry:n toimeksiannosta pk-yritysten digitalisoitumista. Älypuhelimen sekä sähköpostin käyttö mobiililaitteella on tuttua lähes kaikissa yrityksissä. Myös videoneuvotteluita on käyttänyt puolet yrityksistä.

Tietotyön välineiden käyttö

Tekoälyn käyttö tuplaantunut

Tekoälyä kehittävien tai sitä liiketoiminnassaan hyödyntävien yritysten määrä Suomessa on kasvanut yli sata prosenttia kahdessa vuodessa, selviää Etlan tekemästä tutkimuksesta.  Yli puolet näistä on yhdestä kymmeneen henkilöä työllistäviä yrityksiä. Yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä on neljä prosenttia. 

Tekoälyä kehittävien tai sitä liiketoiminnassa hyödyntävien yritysten määrä Suomessa

Etätyötä teki selkeä vähemmistö palkansaajista

Ennen koronaviruspandemiaa päivittäistä etätyötä on tehty hyvin vähän: jatkuvasti etätöissä on ollut vain kolme prosenttia palkansaajista. Viikoittain tai kuukausittain etätyötä on tehnyt 18 prosenttia ja satunnaisesti 14 prosenttia palkansaajista. Vuodesta 2015 viikoittain tai kuukausittain etätöissä olevien osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä ja satunnaisesti etätöitä tekevien kolme prosenttiyksikköä. (Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometri)

Etätyön tekeminen Suomessa

Vähintään viikoittaisen etätyön jakautuminen sektoreittain ja sosioekonomisen aseman mukaan

Euroopan Elin- ja työolojen kehittämissäätiön kyselyn mukaan koronaviruspandemian aikana Suomessa lähes 60 prosenttia työntekijöistä on aloittanut etätyön. Suomen osuus on suurin EU-maiden joukossa. Muutoksen pysyvyys jää nähtäväksi seuraavan vuoden tilastoista.

Suomalaisten innostus verkkokauppaan kasvamassa

Tilastokeskus tutkii kuluttajien verkkokauppaostamista Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessaan. Viimeisten viiden vuoden aikana verkosta ostaminen on ollut hienoisesti kasvussa. EU-maista Suomessa tehdään verkko-ostoksia yhdeksänneksi eniten.

Suomalaisten 16 – 89-vuotiaiden tekemät verkkokauppaostokset

Kuluttajien ikä vaikutta verkkokauppaostosten yleisyyteen. Lähes kaikki, 90 prosenttia, 25 – 44-vuotiaista on tehnyt ostoksia verkkokaupassa edellisen vuoden aikana. 65 – 74-vuotiaista niitä on tehnyt kolmasosa ja yli 75-vuotiaista 11 prosenttia.

Kaupan liiton verkkokauppaselvityksen mukaan kotimainen verkkokauppa on kasvattanut markkinoita. Suomessa tehtävistä verkko-ostoksista kuudessakymmenessä prosentissa lähetys tulee kotimaasta.

Koronaviruspandemia todennäköisesti vauhdittaa kasvua; erityisesti ruoan verkkokauppa on poikkeusoloissa kasvanut voimakkaasti. Viime vuonna suomalaiset ostivat vähittäiskaupan tuotteita koti- ja ulkomaisista verkkokaupoista yhteensä 4,5 miljardilla eurolla.

Maksu- ja rahoituspalveluyritys Svean IRO Research -tutkimuslaitoksella teettämän tutkimuksen mukaan 60 prosenttia suomalaisista teki huhtikuussa 2020 verkko-ostoksia. Maaliskuussa osuus oli ollut 51 prosenttia. Samaan aikaan verkko-ostoksiin käytetty rahamäärä kuitenkin pienentyi. Huhtikuussa ihmiset käyttivät verkko-ostoksiin rahaa keskimäärin 228 euroa, kun summa maaliskuussa oli ollut 266 euroa.

​Verkkokaupan arvo yrityksille Suomessa, miljardia euroa

Kaikki verkossa tapahtuva toiminta lisää tietoliikenteen kasvua

Matkaviestinverkossa siirrettiin tietoa viime vuonna 2 409 miljoonaa gigatavua. Kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli noin 21 prosenttia. Kiinteän verkon tietoliikenteen määristä ei toistaiseksi ole tilastoja.

Matkaviestinverkossa siirretty data Suomessa, miljoonaa gigatavua

Alustavien arvioiden mukaan koronavirusepidemia on jo tähän mennessä kasvattanut mobiilidataliikenteen määrää Suomessa.

DNA:n mukaan varsinkin käyttäjältä verkon suuntaan tapahtuva liikenne (upload) kasvaa arkipäivisin toimistoaikaan. Suurimmillaan kasvu on ollut jopa 120 prosenttia. Aiemmin liikenne on ollut suurinta iltaisin, mutta etätöiden ja -opiskelujen vaikutuksesta päiväsaikaan tapahtuva dataliikenne on kasvanut. Liikennettä kasvattavat muun muassa videoneuvotteluiden käyttö.

Myös Telia on ilmoittanut dataliikenteen verkoissaan kasvaneen. Poikkeustilan aikana dataliikenteen määrä Telian verkoissa on kasvanut noin 20 prosentilla verrattuna koronaa edeltäneeseen aikaan.

Silja Kärpänniemi, tietoasiantuntija, FiCom ry