EU pääsi sopuun telepaketista

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet yhteisymmärrykseen Euroopan televiestinnän sääntöjen uudistamisesta. Telepaketin keskeisenä tavoitteena on edistää nopeiden yhteyksien rakentamista ja saatavuutta koko Euroopassa.

5G-verkkoja edistetään varmistamalla, että 5G-taajuudet ovat jäsenvaltioissa käytettävissä vuoden 2020 loppuun mennessä. Suomi on 5G:n käyttöönotossa etukenossa: ensimmäisistä 5G-taajuuksista järjestetään huutokauppa tämän vuoden puolella, ja lausuntoaika asiasta on parhaillaan meneillään. Telepaketin voimaantulon jälkeen operaattoreille on taattava vähintään 20 vuoden määräaika taajuuksien hallintaan.

On positiivista, että taajuuspolitiikan keskeiset osat, esimerkiksi taajuuksien jakotapa, säilyvät edelleen kansallisessa päätösvallassa. Myös kansallinen harkintavalta verkkosääntelyssä lisääntyy.

Kaukopuheluihin hintasääntely

Telepakettiin sisältyy unionin sisäisten puheluiden hintasääntely, jonka mukaan toiseen EU-maahan soitetun puhelun veroton hinta saa olla korkeintaan 19 senttiä minuutilta. Tekstiviestin hinta ei saa ylittää kuutta senttiä.

Suomi vastusti hintasääntelyä, joka on nykymaailman kilpailutilanteessa tarpeeton. Perinteisten puhelujen rinnalla kuluttajilla on tänä päivänä käytettävissään myös monia erilaisia netissä toimivia kommunikaatiosovelluksia.

Kansalliseen lainsäädäntöön parin vuoden kuluttua

Telepaketin alkuperäinen tavoite oli lainsäädännön täysharmonisoinnin avulla yhdenmukaistaa ja purkaa sääntelyä. Käyttäjiä koskeva sääntely näyttää kuitenkin lisääntyneen ja on pirstaloitunutta ja seikkaperäistä, mikä ei ole omiaan edistämään sisämarkkinoiden kehittymistä.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan komissaari Andrus Ansipin mielestä telepaketti on välttämätön eurooppalaisten kasvavien yhteystarpeiden tyydyttämiseksi ja Euroopan kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat lopullisesti hyväksyneet lakiesityksen, jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa ottaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Sari Laine-Lassila, viestintäpäällikkö, FiCom ry