Euroopan jälleenrakentamiseen tarvitaan 5G-verkkoja

Viimeistään koronakriisi on osoittanut digitaalisuuden merkityksen maailmassa. Pandemian jälkeisen Euroopan ekologiseen jälleenrakentamiseen tarvitaan turvallinen ja kattava digitaalinen infrastruktuuri. 

5G-verkkoteknologian tukeminen on EU:n elvytyspaketin kulmakiviä. Kuitua ja 5G:tä pyritään edistämään Euroopan laajuisesti, jolloin digi-infra rakentaa vakaan pohjan liiketoiminnalle.

5G-verkkojen rakentaminen on edennyt koronakriisistä huolimatta: keväällä julkaistun raportin mukaan 5G on otettu käyttöön 24 EU-maassa Liettuaa, Portugalia ja Maltaa lukuun ottamatta.

Suomalainen mobiiliverkkoteknologia on edistyksellisen taajuuspolitiikan ansiosta EU:n kärkiasemassa. Kansalliset teleoperaattorit investoivat viestintäverkkoihin noin puoli miljardia euroa vuodessa, ja tästä suunnilleen puolet mobiiliverkkoihin. 5G-verkon piirissä asuu jo kaksi ja puoli miljoonaa suomalaista, ja teleyritysten mukaan se kattaa valtakunnallisesti kaikki suomalaistaloudet vuoteen 2025 mennessä.

Aiempaa nopeampi, tehokkaampi ja turvallisempi tiedonsiirto mahdollistaa tulevaisuuden kehitysaskeleet. 5G:n käyttöönotto luo sekä kuluttajille että monille toimialoille uusia palveluita ja toimintamalleja. Esineiden internetin laajentumisen ansiosta rakentuvat myös tulevaisuuden älykkäät kodit ja kaupungit.

Euroopan komission tekoälystrategia pyrkii rakentamaan luottamusta tekoälyjärjestelmien turvallisuuteen ja eettisyyteen, ja kyseessä on ensimmäinen mittava tekoälyä koskeva oikeudellinen kehys. EU:n lähestymistapa tähtää lisäämään tekoälyyn liittyvää huippuosaamista niin, että tekoälyjärjestelmiä hyödynnettäisiin läpinäkyvästi ja älykkäästi eri toimialoilla.

EU tavoittelee ilmastoneutraalisuutta vuoteen 2050 mennessä esimerkiksi hiilineutraalien kiertotalousratkaisujen avulla. 5G-verkkojen yleistyessä koko Euroopassa Suomella on kaikki edellytykset tehdä kiertotalouden huippuosaamisesta EU:n laajuinen vientituote.

Tähänastisessa mobiiliverkkoteknologioiden ja erityisesti datapalveluiden kehityksessä on ollut kyse ennen kaikkea yhteysnopeuksien kasvattamisesta. Entistä suurempi nopeus, kapasiteetti ja 5G-verkkojen minimaalinen viive lisäävät tehokkuutta ja kilpailukykyä sekä meillä että muualla.

Terho Artjoki, harjoittelija, tietopalvelu ja viestintä