Eurooppalaiset internet-alan järjestöt haluavat muutoksia CSAM-asetukseen

Eurooppalaiset toimialajärjestöt ACT, CCIA Europe, CISPE Cloud, Dot Europe, eco, EuroISPA, FiCom, ISPA Austria ja ITI ovat julkaisseet yhteisen lausunnon, jossa ne pyytävät Euroopan komissiota muuttamaan joitakin keskeisiä kohtia asetusehdotuksesta lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä.

Internet-alalla toimivat järjestöt sekä niiden jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, että komission ehdotus on tärkeä.  EU on sitoutunut tekemään digitaalisesta tilasta turvallisen kaikille, erityisesti lapsille.

Järjestöt kiinnittävät kuitenkin yhdessä huomiota siihen, kuinka tiettyjä asetusehdotukseen sisältyviä toimenpiteitä on muutettava, jotta sillä saavutetaan halutut tavoitteet.

Julkilausuman allekirjoittajat ovat laatineet muutossuosituksia ehdotuksen kuuteen keskeiseen kohtaan. Näitä ovat

  • soveltamisalan ja määritelmien kaventaminen,
  • riskien arviointi, lieventäminen ja raportointi,
  • vapaaehtoisten toimenpiteiden sisällyttäminen,
  • tunnistamis-, poistamis- ja estomääräysten käyttö,
  • salauksen turvaamisen tärkeys ja
  • perustettavan EU-keskuksen rooli.

Alan yhteinen julkilausuma syntyi EuroISPA:n koordinoiman työn tuloksena. Yhteinen ulostulo osoittaa, kuinka sitoutuneita alalla toimivat monimuotoiset järjestöt ovat lapsien suojelemiseen verkossa.

Koko englanninkielisen lausunnon voi lukea täältä.

FiCom on jo aiemmin nostanut esiin asetusehdotuksen ongelmia ja antanut siitä myös lausunnon eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Asko Metsola, lakimies, FiCom