FiCom Forum -aamun paneelikeskustelun aiheena digiala ja ilmastohaasteet

Digiala on avainasemassa, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja ympäristövaikutuksista. Miten toiveet käännetään todellisuudeksi, kysyi Elina Ussa panelisteilta.

On totta, että tietoliikenteen ja digilaitteiden käytön lisääntyessä myös luonnonvarojen ja sähkön kulutus kasvavat. Ala kehittää kuitenkin jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja, joilla vähennetään paitsi sen omaa, myös lukuisten muiden alojen, mm. liikenteen ja teollisuuden, ilmastokuormitusta.

FiCom Forum -aamun paneelissa 1.11.2022 käytiin tiukkaa keskustelua siitä, onko digitalisaatiosta ilmastohaasteen ratkaisijaksi ja voisiko Suomi digikehityksen edelläkävijänä olla suunnannäyttäjä myös digitalisaation ympäristövaikutusten ymmärtämisessä.  Asiantuntijoina paneelissa olivat kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, ympäristövaliokunnan jäsen Kai Mykkänen, Haaga-Helian yliopettaja, Aalto-yliopiston vieraileva tutkija Kari Hiekkanen sekä Elisa Oyj:n yritysvastuujohtaja Minna Kröger.

Keskustelussa nousivat esille mm. haasteet digialan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia koskevan datan hajanaisuudessa ja saatavuudessa sekä keinot digialan ja ympäristöasioiden osaajapulan selättämiseksi. Ympäristövastuu nähtiin varsin tärkeäksi koko toimialan kannalta, ja Elisan Minna Kröger nosti esille kysymyksen siitä, voiko yritys ylipäätään olla vakavasti otettava, jos se ei ota ilmastotoimia tosissaan.

Katso paneelikeskustelun tallenne tästä:

Katja Laine, viestintä ja televisioasiat, FiCom ry