FiCom Forum: Digitalisoituva Eurooppa

Digitalisaatio, joka Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubbin mukaan on tekoälyä, robotisaatiota, koneoppimista, esineiden internetiä, tulee mullistamaan maailman. Digitalisaatio muuttaa talouden ja työnteon, politiikan ja kommunikaation sekä tieteen.

FiCom Forumissa 13.5.2019 puhunut Stubb oli sitä mieltä, että talous muuttuu yhä enemmän alustataloudeksi, ja työnteko tulee limittymään jatkuvan opiskelun kanssa. Tärkein työelämätaito tulee olemaan empatian oppiminen.

Sosiaalinen media on muuttanut tapamme kommunikoida. Digitaalisten demokratioiden sijaan ollaan synnyttämässä digitaalisia diktatuureja. Maailma polarisoituu, mikä näkyy myös vaalitulosten pirstaloitumisena.

Digitalisaatio on mahdollistanut valtavia kehitysaskelia esimerkiksi lääketieteessä. Kun biologia ja teknologia kyetään yhdistämään ja syntyy uudenlaisia hybridejä, erilaiset moraaliset kysymykset lisääntyvät.

Stubbin viesti seuraavalle,  marraskuussa aloittavalle EU-komissiolle oli se, että EU:n pitää olla luomassa 1. luotettavaa 2. kilpailukykyistä ja 3. globaalia tekoälyä. Uuden maailman rakentamisen pitää edetä laillisesti ja eettisesti ja EU:ssa tulee panostaa innovaatioihin ja yhteistyöhön sekä kansainvälisiin sopimuksiin ja standardeihin.

Lainsäädännön lisäksi innovaatioiden edistämistä

Euroopan komission Suomen-edustuston tuore päällikkö Antti Peltomäki muistutti FiCom Forumissa, että juuri nyt on aika esittää toiveita ja tavoitteita uuden komission viisivuotisen toimikauden asialistalle.

Alexander Stubb määritteli Euroopan regulaation suurvallaksi, ja Peltomäkikin pohti, haluaako EU ylisäädellä asioita. Toisaalta hän peräänkuulutti sääntelyn tasapuolisuutta tilanteissa, joissa yhtä osapuolta (teletoiminta) säännellään mutta toista ei  (alustatalous). Hänen mukaansa EU:n tavoite on kuitenkin olla iso isoissa asioissa ja pieni pienissä. Digitalisaatiokehitykselle on luotava reunaehdot, mutta samalla kannattaa pohtia, onko nykyinen regulaatiomalli ainoa oikea. Peltomäki huomautti, että jos komissio löysää EU-regulaatiossa, on joillakin jäsenvaltioilla taipumus ryhtyä säätämään kansallista lainsäädäntöä, mikä murentaa sisämarkkinaa.

Lainsäädännön lisäksi Eurooppa on edistänyt innovaatiotoimintaa esimerkiksi rahoituksen avulla. Keski-Euroopan maissa on syntynyt erilaisia teollisuus 4.0 -projekteja. Osaaminen ja startup-toiminta ovat Peltomäen mukaan Euroopassa hyvällä tolalla.

Digitaalinen maailma tarvitsee luottamusta

Suomea kohti EU-puheenjohtajakauttaan luotsaava liikenne- ja viestintäpolitiikan korkean tason edustaja Mikael Nyberg peräänkuulutti käyttäjien luottamusta tekoälyyn. Ilman luottamusta digitalisaatio ja tekoäly eivät toimi.

Uusien asioiden sääntelyprosessin kannattaisi Nybergin mukaan edetä asioiden testaamisen ja pilotoinnin kautta sen pohtimiseen, tarvitaanko kyseisessä tilanteessa regulaatiota.

Datatalouden kasvua ja tekoälyn hyödyntämistä on vahvistettava Euroopassa osana sisämarkkinoiden kehittämistä. Digitalisaation ja automaation tarjoamat mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen ovat myös keino vastata ilmastohaasteisiin, sillä niiden avulla saadaan aikaan päästövähennyksiä. Suomella on kunnianhimoinen tavoite päästä hiilettömään liikenteeseen kaikissa liikennemuodoissa. Varsinkin merenkulku ja lentoliikenne vaativat asiassa globaaleja ratkaisuja.

Viestinnän tulevaisuuden näkymistä Nyberg totesi, että tavoite on saada mahdollisimman paljon radiotaajuuksia mobiiliviestinnän käyttöön.

***

Alexander Stubbin digitalisaatioaiheiset lukuvinkit:

  • Andrew McAfee ja Erik Brynjolfsson – Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future
  • Yuval Noah Harari – Sapiens: Ihmisen lyhyt historia, Homo Deus: Huomisen lyhyt historia, 21 oppituntia maailman tilasta
  • Max Tegmark – Life 3.0

***

FiCom Forumissa myös: Ajankäyttömme TOP3: Nukkuminen, työnteko ja liikkuvan kuvan katselu

Sari Laine-Lassila, viestintäpäällikkö, FiCom ry