FiCom jakaa huolen vientikriteerien ylikorostumisesta innovaatioiden edistämisessä

Aalto-yliopiston professorineuvosto on esittänyt huolensa yliopistojen ja yritysten yhteisten TKI-hankkeiden rahoituksen kehittymisestä voimakkaasti vientihankkeita painottavaksi. FiCom jakaa professorien huolen kehityssuunnasta, joka ei edistä – vaan pahimmillaan jopa tekee mahdottomaksi – yliopistojen innovaatiotoiminnan. Innovaatiot ovat elintärkeitä sekä Suomen kilpailukyvylle että yritysten menestykselle.

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Business Finlandin tehtäviin kuuluu innovaatioiden edistäminen eri rahoitustapoja käyttäen. Yksi rahoitustapa on yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet (co-innovation). Erityisesti teknisten yliopistojen kannalta kyse on tavasta rahoittaa soveltavaa tutkimusta, josta yritykset voivat ponnistaa uutta liikevaihtoa tuottavia innovaatioita ja parantaa kilpailukykyään. Tutkimus voi myös synnyttää kokonaan uusia yrityksiä.

Yritysten ja yliopistojen yhteistyö on Suomessa ollut kansainvälisestikin kiitettyä. Nyt Business Finland on nostanut tällaisten yhteishankkeiden tärkeimmäksi rahoituskriteeriksi viennin edistämisen: vaatimus on, että hankkeen pitää luvata tuotoksilleen valitussa ajassa 30–50 kertainen määrä vientiä BF rahoitukseen verrattuna. Vaatimus koskee pääosaa co-innovation-hankkeista.

Suomi kiistatta tarvitsee vahvaa vientiä, jotta talous kasvaa ja syntyy edellytykset hyvinvoinnin lisääntymiselle. Vienti puolestaan edellyttää, että Suomessa yrityksillä on osaamista ja mahdollisuuksia innovoida tuotteita ja palveluita, jotka pärjäävät kilpailukykyisesti kansainvälisillä markkinoilla. Viennin monikymmenkertaisen kasvun vaatimus Business Finland -rahoituksen perustaksi on kuitenkin todella kova.  Mikäli hankkeen vientinäkymät ovat jo lähtökohtaisesti näin hyvät, miksi tällaiselle hankkeelle ylipäätään tarvittaisiin yhteiskunnan rahoitusta?

ICT-ala on yksi Suomen merkittävistä osaamisperustoista ja talouden tukijaloista. Kasvuhakuiset ja kehittyvät yritykset tarvitsevat myös vahvaa kotimarkkinaa kyetäkseen toimimaan kilpailukykyisesti kansainvälisillä markkinoilla.  Business Finlandin kohtuuton vientikriteeri jättää käytännössä kotimarkkinayritysten innovaatiotoiminnan heitteille.

FiCom ry jakaa professorien huolen co-innovation hankkeiden kehityksestä ja toivoo, että asiaa arvioidaan uudelleen yritysten ja yliopistojen hyvän innovaatioyhteistyön jatkuvuuden turvaamiseksi.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry