FiCom vietti kyberkuukautta kouluttaen

Lokakuu on perinteisesti Euroopan kyberturvallisuuskuukausi. Kyberturvan ytimessä on ennalta varautuminen erilaisiin uhkiin ja häiriötilanteisiin. Tänä vuonna FiCom on keskittynyt tämän tietoisuuden lisäämiseen ja kouluttanut kyberkuukauden aikana eri toimialojen edustajia.

FiCom tuotti yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen Digipoolin kanssa kyberkoulutuspaketin, joka keskittyi kyberhäiriötilanteissa huomioitavaan lainsäädäntöön, suosituksiin ja standardeihin. Koulutus perustui kyberhäiriötilanteista ja niihin varautumisesta laadittujen selvitysten pohjalta tehtyihin suosituksiin, ja oli tarkoitettu sekä kyberturvallisuudestaan huolehtiville yrityksille että IT- ja tietoturvapalveluiden tarjoajille. Koulutuksen tavoitteena oli antaa osallistujille työkaluja ja hyviä käytäntöjä yrityksen kyberturvallisuuden hallintaan. Kouluttajana toimi FiComin lakimies Asko Metsola.

Kehitettävää löytyy kaikilta tasoilta

Huoltovarmuuskeskuksen Digipooli toteutti vuonna 2020 ensimmäistä kertaa kyberturvallisuuden nykytilasta kattavan selvityksen, joka käsitti 12 toimialaa ja yli 100 yritystä. Tuloksena saatiin kehityskohteita yritysten, toimialojen ja niiden riippuvuuksien väliseen kyberturvallisuuteen. Finanssi- ja teleliikennealat saavuttivat selvityksen viisiportaisella asteikolla tavoitetason neljä, eli kyberturvallisuus oli johdonmukaisesti toteutettu.

Selvityksen havaintojen mukaan kyberturvallisuusuhkat ovat samankaltaisia kaikilla digitalisoituneen yhteiskunnan toimijoilla, joten uhkien tunnistamista ja hallintaa kannattaa toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyönä. Kyberturvallisuutta tulee kehittää kaikilla tasoilla: yhteiskunnalle elintärkeitä palveluita tuottavissa organisaatioissa, huoltovarmuusorganisaation toimialapooleissa ja koko huoltovarmuusorganisaatiossa.

FiComin koulutukset suunnattiin erityisesti toimialoille, joilla oli Digipoolin toteuttaman selvityksen perusteella eniten kehitettävää. Nyt kyberkuukauden aikana sekä jo aiemmin keväällä toteutetut koulutukset keräsivät yhteensä lähes 200 osallistujaa, ja niitä pidettiin erinomaisena tietopakettina siitä, miten lainsäädännön reunaehdot voi parhaiten huomioida ja hyödyntää käytännön kyberturvallisuustyössä. Digipoolin selvityksen sekä koulutuksen saaman erittäin kiittävän palautteen perusteella kyberkoulutukselle on selvästi tarvetta myös jatkossa.

Asko Metsola, lakimies, FiCom