FiComin kannanotto Huawei-uutisointiin

Huawein tekniikkaa on yli sadan operaattorin verkoissa ja se on ollut varteenotettava toimittaja yli kymmenen vuoden ajan. Huawei on Suomessa yksi operaattoreiden laitetoimittajakumppaneista Nokian ja Ericssonin ohella. Kaikkien suomalaisten isojen operaattoreiden verkoissa käytetään Huawein teknologiaa.

Verkkojen turvallisuus ja luotettavuus ovat avainasioita operaattoreiden liiketoiminnassa. Viestintäverkot rakennetaan aina alan standardeihin, tietoturvavaatimuksiin ja parhaisiin käytäntöihin nojaten.

Verkkolaitteiden toimittamisesta vastaa valmistaja. Teleyrityksillä ei ole tietoa eri laiteosien saatavuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Tilannetta seurataan ja vuoropuhelua käydään viranomaisten kanssa aktiivisesti. Tiedossa ei ole havaintoja tai epäilyjä epäilyttävästä toiminnasta tai vakoilusta verkoissamme Suomessa. Myöskään muissa maissa ei ole todistettavasti tullut ilmi Huawein teknologian harjoittamaa vakoilutoimintaa.

Huawein laitteiden osuus Suomen päätelaitemarkkinasta on viime vuosina huomattavasti kasvanut. Yhdysvaltojen viranomaisten päätöksistä johtuvien Googlen ratkaisujen vaikutuksia suomalasille kuluttajille on vielä liian aikaista arvioida. Konkreettisin vaikutus lienee joidenkin Googlen omien sovellusten (mm. Gmail, Youtube) poistuminen Huawein puhelimista tulevaisuudessa. Huawei on ilmoittanut jatkavansa ohjelmapäivitysten tuottamista myymiinsä laitteisiin.

Huawein toiminnan arvosteluun liittyy paljon poliittisia ja talouspoliittisia näkökulmia.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry