FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa EuroISPAn hallitukseen

Eurooppalaisten internetpalveluntarjoajien järjestöjen yhteisorganisaatio EuroISPAn jäsenet edustavat yli 2 000 palveluntarjoajaa Itävallassa, Belgiassa, Tšekissä, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa.

FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa nousi ensimmäisenä suomalaisena EuroISPAn hallitukseen Brysselissä 24.11.2022 pidetyssä yleiskokouksessa. Puheenjohtajakseen vuodelle 2023 järjestö valitsi alankomaalaista AMS-IX:ää edustavan Alex de Jooden.

EuroISPA on maailman suurin internetpalveluntarjoajien järjestö. Se perustettiin vuonna 1997 edustamaan eurooppalaisia palveluntarjoajia EU:n politiikkaan ja lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä sekä helpottamaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa kansallisten järjestöjen välillä. Järjestön sihteeristö sijaitsee Brysselissä.

”On arvioitu, että jopa noin 80 % alaa koskevasta lainsäädännöstä tulee EU:sta. On tärkeää olla tiiviisti mukana vaikuttamassa eri lainsäädäntöhankkeisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. EuroISPAn erinomainen vaikuttamistyö on laaja-alaista, ja on hienoa päästä mukaan sen ytimeen tuomaan asiantuntemusta myös suomalaisesta digikehityksen kärkimaan näkökulmasta”, sanoo Elina Ussa.

EuroISPAssa toimii useita eri osa-alueisiin keskittyviä työryhmiä, ja yleiskokouksessa päätettiin myös niiden puheenjohtajista. FiComin lakimies Asko Metsola valittiin puheenjohtajaksi Innovation and Growth -työryhmään, jonka keskeisiä aiheita ovat mm. tekijänoikeusdirektiivin implementointi eri maiden lainsäädäntöön sekä perusteettomat maarajoitukset eurooppalaisilla sisämarkkinoilla. Lisäksi Metsola edustaa EuroISPAa Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston EUIPO:n työryhmässä.

”Tasapainoiset tekijänoikeudet ovat digialan liiketoiminnan ja EU:n sisämarkkinan kehityksessä keskeisiä. Näkemysten jako eurooppalaisten kollegoiden kanssa on hedelmällistä yhteisten suuntaviivojen määrittelemiseksi”, toteaa Asko Metsola.

EuroISPAn hallitus vuodelle 2023

Puheenjohtaja:
Alex de Joode, AMS-IX, Alankomaat

Varapuheenjohtaja:
Michel Combot, Fédération Française des Télécoms, Ranska

Muut jäsenet:
Thomas Bihlmayer, eco – Verband der Internetwirtschaft e. V., Saksa
Elina Ussa, FiCom ry, Suomi

Sari Laine-Lassila, viestintäpäällikkö, FiCom ry