Hallituksen budjetti: ei laajakaistatukia ensi vuonna

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa esitetään tulevaisuusinvestointina 30 miljoonaa euroa laajakaistatuen jatkamiseksi. Vielä ensi vuoden budjettiin rahaa ei kuitenkaan ole sisällytetty, joten nyt on hyvä aika pohtia tukimallin kehittämistä ja selvittää sen ongelmakohdat.  Rakennuttajille suunnattua tukea järkevämpää olisi kohdentaa tuki suoraan kuluttajille esimerkiksi kotitalousvähennyksen muodossa.

Toimintavarmat ja nopeat tietoliikenneyhteydet ovat nyky-yhteiskunnan kivijalka ja digitaalisen kehityksen edellytys. Suomen laadukkaat laajakaistaverkot on rakennettu markkinaehtoisesti. Meillä on yli 1,7 miljoonaa kiinteää ja yli 8,6 miljoonaa mobiililaajakaistaliittymää. Valtio, ELY-keskukset ja kunnat ovat viimeisen kahdeksan vuoden aikana myöntäneet tukia valokuituverkon rakentamiseen noin 129 miljoonaa euroa. Tukihankkeiden avulla on rakennettu alle neljä prosenttia Suomen valokuituliittymistä.

Tukea on aiemmin saanut vain nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamiseen haja-asutusalueille. Hallitusohjelman kirjauksen mukaan tuki laajennettaisiin koskemaan myös taajama-alueita.  Tämän lisäksi tukimallia tulee uudistaa niin, että tukea myönnetään teknologianeutraalisti eri verkoille ja myös tukiasemille rakennettaville valokuituyhteyksille.

Jos laajakaistatukihankkeita halutaan jatkaa, niistä on tehtävä aiempaa yksinkertaisempia. Jo päättynyt valtion hanke oli tuen hakijalle hyvin byrokraattinen, ja tukea jäikin jakamatta 5,5 miljoonaa euroa.

Verkon rakennuttajien tukemisen sijaan tulisi laajakaistaliittymien käyttäjiä kannustaa niiden hankkimiseen. Yksi toimiva malli voisi olla palveluseteli. Helpointa olisi kuitenkin hyödyntää jo olemassa olevaa järjestelmää, kotitalousvähennystä, ja laajentaa sitä koskemaan myös oman pihan ulkopuolista laajakaistan rakentamista. Valitettavasti hallitus päätyi budjetissa leikkaamaan kotitalousvähennystä. Leikkaamisen sijaan sitä pitäisi kehittää ja tehdä kotitalousvähennyksestä yksi väline Suomen digitalisaatiokehityksen vauhdittamiseksi.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry