Hyvin toimivaa taajuuspolitiikkaa ei ole syytä rikkoa

Radiotaajuudet ovat rajallinen luonnonvara. Taajuudet eivät kulu käytössä, mutta niitä ei riitä loputtomiin. Tietoyhteiskunta muuttuu yhä enemmän langattomaksi, ja Suomen pysyminen mobiililaajakaistan ykkösmaana edellyttää toimivaa politiikkaa taajuuksien jaossa.

Nykyinen erinomainen taajuuspolitiikka on synnyttänyt kilpailua ja mahdollistanut palveluiden tarjonnan ja saatavuuden niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin. Käyttäjien tyytyväisyys sekä kiinteään että mobiililaajakaistaan on Viestintäviraston selvityksen mukaan Suomessa korkea. Kun uusia taajuuksia taas jaetaan, nykyisen, markkinaehtoiseen palveluiden kehittämiseen kannustavan taajuuspolitiikan jatkaminen antaa mahdollisuuden korkealaatuisten verkkopalvelujen tarjoamiseen esimerkiksi teollisuuden, liikenteen ja terveydenhuollon tulevaisuuden tarpeisiin.

Langattomat ratkaisut tarjoavat Suomelle ainutlaatuisen kilpailuedun muuhun maailmaan verrattuna”, kirjoittaa FiComin hallituksen puheenjohtaja, Suomen Ericssonin toimitusjohtaja Olli Sirkka blogissaan. Tarve huippunopeille, toimintavarmoille ja erittäin alhaisen latenssin langattomille yhteyksille kasvaa koko ajan. Tarve voidaan tyydyttää ja Suomen kilpailuetu säilyttää myös jatkossa vain jakamalla tulevan 5G-verkon tarvitsemat 3,5 GHz:n taajuudet mahdollisimman pian valtakunnallisille kaupallisille operaattoreille.

Taajuudet tehokkaassa käytössä

Taajuuksien jakaminen tulisi aina lähtökohtaisesti arvioida niiden tehokkaan käytön, palveluiden laadun ja toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta. Valtakunnallisesti toimiville kaupallisille verkkotoimijoille myönnetyt taajuudet ovat erittäin tehokkaassa käytössä ja tulevat olemaan myös jatkossa.

Toimintamallia taajuuksien jaossa ei ole syytä muuttaa, koska markkinat toimivat kuten niiden kuuluukin. Kilpailu on kovaa, hintataso käyttäjille edullinen ja verkkoinvestoinnit suuria. Verkkojen kattavuus sekä laatu ovat korkealla tasolla, jolloin myös verkkoon pääsy ja palveluiden saatavuus on erinomainen.

Rakentamista ja lupien myöntämistä helpotettava

Mobiiliverkot tarvitsevat toimiakseen tukiasemia, jotka yhdistetään runkoverkkoon valokuidulla. Jotta verkkoja voidaan rakentaa kysyntää vastaavasti, sekä kaapeleiden että tukiasemien lupa- ja rakentamismenettelyä tulee keventää huomattavasti ja sallia uudet rakennustekniikat. Erityisesti kuntasektori on lupamenettelyjen osalta erittäin pirstaloitunut, ja joitain yksittäisiä pilottihankkeita lukuun ottamatta kunnat ovat kategorisesti kieltäneet kevyempien rakennusmenettelyjen käyttämisen. Tähän on saatava muutos, jotta Suomen digikehitys voidaan turvata.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry