ICT-ala on suuri kokoisekseen

ICT-toimiala on merkittävä toimiala Suomessa. Toimiala tuottaa esimerkiksi 6,74 % Suomen BKT:sta ja sen yrityksissä työskentelee noin 121 000 henkilöä. Tässä tilastokatsauksessa on koostettuna tietoja ICT-alan merkityksestä Suomessa.

Tarkemmin ICT-alan yritysten tunnusluvuista voit lukea täältä ja muita tietoja ICT-alasta FiComin tietopankista.

ICT-alan yritykset Suomessa

Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan Suomessa oli ICT-alan yrityksiä yhteensä 9 653. Vuonna 2021 ICT-alan yrityksistä 87,6 prosenttia työllistää alle kymmenen henkilöä. 100 henkilöä tai enemmän työllisti yhteensä 134 ICT-alan yritystä, eniten ohjelmisto-, konsultointi- ja siihen liittyvän toiminnan yrityksiä (88 yritystä) ja tietokoneita sekä elektronisia ja optisia laitteita valmistavissa yrityksissä (27 yritystä). Tuhat henkilöä tai enemmän työllisti kymmenen yritystä.

ICT-alan yritykset 2017–2021 henkilöstön suuruusluokittain taulukkomuodossa.

ICT-alan yritykset Suomessa

Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus

 

ICT-ala 6,74 % Suomen BKT:sta

Tilastokeskuksen Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan ICT-toimialan bruttoarvonlisäys vuonna 2021 oli 14 695 miljoonaa euroa, eli 6,74 prosenttia Suomen BKT:sta.

Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen osuus bruttokansantuotteesta vuoden 2021 ennakkotiedon perusteella oli 2,30 %, televiestinnän 1,06 % ja tietojenkäsittelypalvelujen 3,38 %.

Eurostatin tarkasteluihin verrattuna eroa voi olla ainakin toimialojen rajauksessa, toimialojen jaossa teolliseen ja palvelutoimintaan, sekä mahdollisissa sektorirajauksissa.

ICT-toimialan bruttoarvonlisäys ja osuus BKT:sta Suomessa

2000–2021 tiedot taulukkomuodossa

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

 

ICT-alalta veroja 382,5 miljoonaa euroa

Verohallinnon tilastotietokannan mukaan ICT-alan yrityksille määrättiin maksettavaksi veroja ja veronluonteisia maksuja yhteensä 382,5 miljoonaa euroa vuonna 2021. Tästä tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen osuus oli 12,0 prosenttia, televiestinnän 28,3 prosenttia, ohjelmistojen, konsultoinnin ja siihen liittyvän toiminnan 53,6 prosenttia sekä tietopalvelutoiminnan 6,1 prosenttia.

ICT-alan yrityksille määrättyjen verojen ja veronluonteisien maksujen määrä kasvoi 4,1 prosenttia vuodesta 2020. Määrättyjen verojen määrä kasvoi televiestinnän yrityksillä (kasvua 14,9 prosenttia vuodesta 2020) ja väheni eniten tietopalvelutoiminnan yrityksillä (laskua 53,2 prosenttia vuodesta 2020).

ICT-alan yrityksille määrätyt verot ja veronluonteiset maksut Suomessa

2014–2021 tiedot taulukkomuodossa

Lähde: Verohallinnon tilastotietokanta

 

ICT-alalla töissä noin 121 000 henkilöä

Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan ICT-alan yritykset Suomessa työllistivät vuonna 2021 yhteensä 95 526 henkilötyövuotta. 62,1 prosenttia henkilötyövuosista tehtiin ohjelmisto-, konsultointi- ja siihen liittyvän toiminnan yrityksissä, 21,2 prosenttia tietokoneita sekä elektronisia ja optisia laitteita valmistavissa yrityksissä, 11,9 prosenttia televiestintäyrityksissä ja 4,9 prosenttia tietopalvelutoiminnan yrityksissä.

ICT-alan yritysten henkilöstö Suomessa

Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus

Sen sijaan Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2021 ICT-alalla työskenteli n. 121 000 henkilöä. Työllisten määrä kasvoi 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. 2014–2021 tiedot taulukkomuodossa

Työvoimatutkimuksessa kuvataan ICT-alalla työskentelevien henkilöiden lukumäärää. Luku on kyselytutkimukseen perustuva arvio, johon sisältyy virhemarginaali. Näistä syistä henkilömäärä on huomattavasti korkeampi kuin Yritysten rakenne- ja tilinpäästötilastossa, jossa kuvataan henkilötyövuosia, ei henkilöiden lukumäärää.

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus

 

ICT-alan yritysten liikevaihto yli 32 miljardia euroa

Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan ICT-alan yritysten liikevaihdon arvo Suomessa oli yhteensä 36 210 miljoonaa euroa vuonna 2021. Tästä 50,4 prosenttia koostui tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten laitteiden valmistuksesta, 13,8 prosenttia televiestinnästä, 31,2 prosenttia ohjelmistoista, konsultoinnista ja siihen liittyvästä toiminnasta ja 4,6 prosenttia tietopalvelutoiminnasta.

Yhteensä ICT-alan liikevaihdon arvo pieneni 0,6 prosenttia vuodesta 2020. Eniten liikevaihto kasvoi toimialaluokassa 62 (4,2 prosenttia) ja eniten pieneni toimialaluokassa 26 (4,2 prosenttia).

ICT-alan yritysten liikevaihto Suomessa 2017–2021, miljoonaa euroa

2012–2021 taloudellisia tunnuslukuja taulukkomuodossa (liikevaihdon lisäksi myös käyttökateprosentti, nettotulosprosentti, kokonaistulosprosentti, henkilöstön lukumäärä).

Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus

 

ICT-alan osuus koko yrityssektorin t&k-menoista 38,3 %

Tilastokeskuksen tietojen mukaan ICT-alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot vuonna 2021 olivat 1 973,4 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2012 verrattuna oli 8,7 prosenttia. ICT-alan osuus koko yrityssektorin t&k-menoista oli 38,3 %.

ICT-toimialan tutkimus- ja kehittämismenot

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta, Tilastokeskus

Oliver Pitkänen, FiComin tietopalvelu