ICT-alan opinnot ja työ

ICT-alan opinnot houkuttavat enemmän miehiä

Ammatillisessa koulutuksessa Suomessa oli opiskelijoita yhteensä noin 330 000 vuonna 2017, heistä naisten osuus 51 ja miesten 49 prosenttia. ICT- alan opiskelijoiden osuus kaikista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista oli neljä prosenttia. Heistä suurin osa, 90 prosenttia, oli miehiä.

ICT-alan opiskelijoiden sukupuolijakauma

Ammattikorkeakoulujen opiskelijoita koko maassa vuonna 2018 oli noin 142 000, heistä naisia 53 ja miehiä 47 prosenttia. ICT- alan opiskelijoiden osuus kaikista ammattikorkeakouluissa opiskelevista oli 10 prosenttia. Näistäkin selkeä enemmistö, 82 prosenttia, oli miehiä.

Suomen yliopistoissa vuonna 2018 opiskeli reilut 134 000 opiskelijaa, heistä naisia oli 53 prosenttia ja miehiä 47 prosenttia. Osuudet olivat samat kuin ammattikorkeakouluissakin. ICT-alan opiskelijoiden osuus kaikista yliopisto-opiskelijoista oli yhdeksän prosenttia, näistä miehiä 82 ja naisia 18 prosenttia. (Tilastokeskus)

ICT-alan opiskelijoiden osuus eri koulutusasteissa

ICT-alan työllisten määrä kasvaa Suomessa

ICT-alan työllisten määrä Suomessa

Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ICT-alalla Suomessa työskenteli yhteensä lähes 120 000 henkilöä, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 10 prosenttia. Eniten kasvoi televiestinnän alalla työskentelevien määrä, 27 prosenttia edellisestä vuodesta. Ohjelmistot ja konsultointi -alan työllisten määrä kasvoi yhdeksän prosenttia, tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksessa työskentelevien määrä seitsemän ja tietopalvelutoimialalla työskentelevien määrä viisi prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. (Tilastokeskus)

Suomessa ICT-alan asiantuntijoiden osuus EU-maiden korkein

ICT-alan työntekijöiden osuus kaikista työntekijöistä EU-maissa

Suomessa ICT-alan asiantuntijoiden osuus kaikista työntekijöistä vuonna 2018 oli EU-maiden korkein, 7,2 prosenttia. Seuraavina olivat Ruotsi, 6,8 prosenttia, Viro 5,7 prosenttia ja Luxemburg 5,6 prosenttia. EU-maissa keskimäärin ICT-alan asiantuntijoita oli 3,9 prosenttia kaikista työntekijöistä (Eurostat).

Suomi EU:n huippua DESI-indeksin inhimillinen pääoma (human capital) osiossa

Euroopan komission DESI-indeksin inhimillinen pääoma (human capital) -osaindeksi mittaa muun muassa henkilöiden digitaalista osaamista ja ICT-alan asiantuntijoiden sekä valmistuvien opiskelijoiden määriä. Suomi sijoittui tässä EU-maiden ensimmäiseksi 77,5 pisteellä. EU-maiden keskiarvo oli 48,0 pistettä.

Silja Kärpänniemi, tietoasiantuntija, FiCom ry