ICT-alan työllisyys kasvoi

Alkuvuoden tilastokatsauksessa on tietoja mm. ICT-alan työllisyydestä sekä vastavalmistuneiden työllisyystilanteesta. Lisäksi tilastokatsauksestamme löytyy tuoreimmat tiedot suomalaisten television ja maksu-tv:n katselusta.

Televiestintäalalla suurin nousu

Vuonna 2021 ICT-alalla Suomessa työskenteli yhteensä 121 000 henkilöä. Työllisten määrä kasvoi 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valtaosa ICT-alan työntekijöistä työskentelee ohjelmistojen, konsultoinnin ja siihen liittyvän toiminnan parissa. Eniten – peräti 20 % – työllisyys nousi televiestintäalalla.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen FiComille erikseen laskemiin lukuihin.

ICT-alan vastavalmistuneiden työllisyystilanne laski

Vaikka ICT-alalla työskentelevien määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina, vastavalmistuneiden ICT-alan osaajien työllisyystilanne on laskenut hieman. Vuonna 2020 valmistuneista ammattikorkeakouluopiskelijoista 75 % ja yliopisto-opiskelijoista 78 % oli työelämässä vuoden kuluttua valmistumisestaan. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli hieman enemmän ammattikorkeakoulusta valmistuneilla kuin yliopistotutkinnon suorittaneilla.

Television katselu vie yhä päivittäin yli 2,5 tuntia

Suomalaiset käyttivät vuonna 2021 television katseluun päivittäin aikaa keskimäärin 2 tuntia 43 minuuttia, selviää Finnpanelin tuoreimmasta tutkimuksesta. Edellisvuodesta television katseluun käytetty aika laski neljä minuuttia. Sen sijaan muu ruudun käyttö kasvoi samaiset neljä minuuttia, joten keskimäärin suomalaiset käyttivät tv-sisältöjen parissa saman verran aikaa kuin vuonna 2020. Muu ruudun katselu pitää sisällään esimerkiksi suoratoistopalveluiden tai vanhojen tallenteiden katsomisen, pelaamisen sekä dvd:n / bluerayn katselun.

Reilu neljännes tilaa maksu-tv-kanavia

Perinteistä maksu-tv:tä tilasi viime vuonna 27 % suomalaisista kotitalouksista (Finnpanel). Maksukanavien tilaajatalouksien kokonaismäärä sisältää antenni-, kaapeli- ja satelliittivastaanottotavat sekä internetissä olevia maksukanavia, kuten C Moren. Maksu-tv:tä tilaavien kotitalouksien määrä on pysynyt suhteellisen samalla tasolla koko 2010-luvun.

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry