Kaksi vuosikymmentä takana – uusi aika edessä

Jos FiComia ei olisi kaksikymmentä vuotta sitten keksitty, se varmasti perustettaisiin nyt, summasi hallituksen puheenjohtaja, DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen järjestön merkityksen sen juhliessa olemassaolonsa kahta vuosikymmentä.

Timo Harakka ja Jukka Leinonen

FiComin jäsenet ovat näiden vuosien aikana olleet edistämässä digitalisaatiota ja luomassa polkua uuteen talouteen. Edessä oleva 5G-aikakausi on evoluutio, mutta myös revoluutio, joka mahdollistaa paitsi entistä monipuolisempia palveluita nykyisten jatkeeksi, myös alustan aivan uudentyyppisille liiketoimintamalleille, sanoi Leinonen puheessaan. ICT on keskeinen tuotannontekijä suomalaisen kilpailukyvyn kehittymiselle.

Ennakoiva viestintäpolitiikka mahdollistaa investoinnit

Leinonen kiitti puheessaan viranomaisia erityisesti pitkäjänteisestä viestintäpolitiikasta, joka on tehnyt mahdolliseksi alan suuret investoinnit: ennakoitavuus on aina yritystoiminnan ja investointien keskeinen lähtökohta. Valtiovallan ja toimialan yhteistyö on toiminut hyvin, ja nykyisenkaltaisen viestintäpolitiikan jatkuvuus on tärkeää.

Puheenjohtaja kiitti FiComin jäsenyrityksiä, jotka ovat olleet valmiita kehittämään etunojassa ratkaisuja, joiden liiketoimintapotentiaalista ei aina voi olla varmuutta. Myös ennakkoluuloton ja innovatiivinen lähestymistapa on ollut mahdollista juuri politiikan ennakoitavuuden ansiosta.

Avoin yhteistyö suomalainen vahvuus

Jukka Leinonen, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja FiComin toimitusjohtaja Elina Ussakin olivat yhtä mieltä siitä, että suomalainen vahvuus edelläkävijyyden rakentamisessa on ollut mutkattomat välit viranomaisten, elinkeinon ja päättäjien kesken. Yhdessä asioita sparraten on saavutettu erinomaisia tuloksia. Tästä kannattaa kaikkien tilaisuudessa puhuneiden mielestä ehdottomasti pitää kiinni.

Kyberturvallisuus tulee olemaan yksi tulevaisuuden haaste. Suomalaisten operaattoreiden verkot ovat riippumattomien tutkimusten mukaan maailman puhtaimpia, mikä Leinosen mukaan kertoo turvallisuuskulttuurista ja -osaamisesta. Nämä ovat Suomessa korkealla tasolla. Verkkojen turvallisuus on elinehto markkinassa toimimiselle, ja myös tässä asiassa ala tekee tiivistä yhteistyötä turvallisuusviranomaisten ja Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. Toimintamalli on kansainvälisestikin ainutlaatuinen.

Rakentamisen säädösviidakossa viikatteelle töitä

FiComille tärkeitä asioita ovat lainsäädännön teknologianeutraalisuus, markkinaehtoisen toiminnan ensisijaisuus sekä se, että edunvalvonnassa haemme ratkaisuja emme vain etsi ongelmia, sanoi Elina Ussa.

Kansakunnan digitaalinen selkäranka tarvitsee mobiiliverkkojen lisäksi myös yhä enemmän kuiturakentamista. Tarvitaan nykyistä jämäkämpiä otteita, jotta verkkorakentaminen helpottuisi. Säädösympäristöä on yksinkertaistettava, tarvittavia lupia yhdenmukaistettava ja yhden luukun periaate otettava käyttöön. Myös uudet, entistä kevyemmät rakennusmenetelmät pitää sallia mahdollisimman ripeästi, korosti Jukka Leinonen.

Yhteinen pelikenttä ja hiilikädenjälki

Uuden talouden synnyttämät toimintatavat tarvitsevat pelisääntöjä. Alaa koskeva sääntely ja markkinat eivät tunne rajoja, joten on pyrittävä edistämään EU-tasoista regulaatiota. Pelikentän tulee olla kaikille samanlainen, painotti Leinonen. FiCom on aina valmis miettimään yhdessä, miten Suomen kantoja voi parhaiten edistää.

Koska toimialamme on sähköintensiivistä, on entistäkin tärkeämpää, että alana kiinnitämme yhä enemmän huomiota energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen. Alan yritykset ovat ottaneet asian jo omakseen, sanoi Jukka Leinonen.  On kuitenkin muistettava, että alan tuottamilla digitaalisilla ratkaisuilla voi moninkertaisesti vähentää perinteisten alojen tuottamia hiilidioksidipäästöjä.

Sari Laine-Lassila, viestintäpäällikkö, FiCom ry