Kasvava kyberturvallisuusala tarvitsee monipuolisia osaajia

Kyberturvallisuuden merkitys kansalaisten arjessa ja kokonaisten yhteiskuntien toiminnassa on ollut jo pitkään kasvussa. Samoin alan teollisuuden merkitys työllistäjänä ja potentiaalisena vientialana on saanut aiempaa enemmän huomiota. Kyberturvallisuuden kotimainen menestys perustuu vahvasti kovaan osaamiseen ja tutkimukseen sekä yhteistyöhön.  

Finnish Information Security Cluster
– Kyberala ry:n toiminnanjohtaja Mika Susi

Pula osaajista haastaa globaalia kasvualaa

Suomessa toimivan kyberturvallisuusalan järjestön Finnish Information Security Cluster – Kyberala ry:n jäsenkyselyn mukaan jopa 60 prosenttia alan yrityksistä kärsii osaajapulasta. Työvoiman saatavuushaasteet koettiin merkittävimmäksi yksittäiseksi yritysten kasvua hidastavaksi tekijäksi.

“Tarvitsemme enemmän kyberturvallisuuden koulutusohjelmia kaikille tasoille. Korkeakoulujen kyberturvallisuusohjelmiin tarvitaan ehdottomasti lisää aloituspaikkoja”, korostaa toiminnanjohtaja Mika Susi.

Yrityksissä kaivataan nyt myös nopeita koulutusväyliä kasvavalle alalle. Yhteiskunnan kiihtyvä digitalisaatio ja muuttuva työelämä korostavat tällä hetkellä erilaisten täydennys- ja muuntokoulutusten roolia.

“Olemme juuri käynnistäneet koulutussektorin ja yritysten yhteistyönä kaksi räätälöityä koulutusohjelmaa vastaamaan alan konkreettisiin tarpeisiin. Tällainen työelämälähtöinen toimintamalli on tärkeä erityisesti nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla”, toteaa Susi.

Ei pelkää tekniikkaa – ala tarvitsee monipuolisia ammattilaisia

Usein kyberturvallisuus yhdistetään vahvasti pelkästään teknologiaan, ohjelmointiin tai tiedon tekniseen analysointiin. Ala ei kuitenkaan ole pelkästään tekniikkaa, vaan yrityksissä tarvitaan nykyisin kasvavasti monipuolista osaamista.

“Turvalliseen tuotekehitykseen, palveluiden tuottamiseen ja tietoturvatestaamiseen tarvitaan toki koko ajan osaavaa työvoimaa, mutta alamme kaipaa monipuolisesti myös esimerkiksi ihmistieteiden, viestinnän, asiakaspalvelun sekä markkinoinnin ja myynnin ammattilaisia”, muistuttaa Susi.

Kyberturvallisuusalan yritykset ovat pyrkineet palkkaamaan osaajia myös ulkomailta. Erityisesti monia teknisiä erityisosaajia joudutaan yhä useammin etsimään Suomen ulkopuolelta. Osaajista käydään tällä hetkellä myös kovaa kansainvälistä kilpailua.

“Suomi on kilpailukykyinen paikka kyberturvallisuusalalla työskentelyyn ja yritystoimintaan, mutta meillä on sama haaste kuin muillakin aloilla: raskaat ja hitaat maahantulon lupaprosessit vaikeuttavat edelleen kansainvälisten osaajien saamista Suomeen”, harmittelee Susi.

Kyberturvallisuus on keskeinen osa kansallista turvallisuutta – menestyvä kyberturvallisuusekosysteemi voi toimia perustana

Kyberturvallisuuden riittävä osaaminen ja kyvykkyydet ovat merkittäviä kansallisen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kysymyksiä. Menestyminen digitaalisessa maailmassa edellyttää nykyisin korkeaa kansallista osaamistasoa, huipputasoista tutkimusta sekä menestyvää kotimaista teollisuutta.

“Valtioilla pitää nykyisin olla omaa kykyä havainnoida, suojautua, puolustautua ja toimia tehokkaasti digitaalisessa ympäristössä. Onnistuminen voi perustua käytännössä vain menestyvään teollisuuteen, kovaan osaamiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä julkisen ja yksityisen sektorin tiiviiseen yhteistyöhön”, muistuttaa Susi.

Käytännössä koko yhteiskunta on viime kädessä riippuvainen digitaalisen infrastruktuurin turvallisuudesta ja sen kestävyydestä kaikissa olosuhteissa.

“Tämä on pidettävä meilläkin mielessä. Meidän on tavoiteltava Suomeen yritysten, tutkimusmaailman ja julkisen sektorin yhdessä muodostamaa ja vahvaan kotimaiseen osaamiseen perustuvaa menestyvää kyberturvallisuusekosysteemiä”, korostaa Susi.