Katselu ja kuuntelu pysyy, muodot muuttuvat

Televisio-ohjelmien katseleminen pitää pintansa

Televisiota katselee päivittäin 66 % ja viikoittain 87 % suomalaisista. Käytämme television katseluun keskimäärin 2 tuntia 42 minuuttia vuorokaudessa. Päivittäin tv-ruudun äärellä vietetty kokonaisaika on kuitenkin 41 minuuttia enemmän. Kokonaisaikaa lisäävät pelaaminen sekä suoratoistopalveluiden, tallenteiden sekä dvd:n tai blu-rayn katselu.

Perinteinen television katselu on viime vuodet pysynyt ajallisesti suhteellisen tasaisena; viimeisen neljän vuoden aikana päivittäinen katseluun käytetty aika on vähentynyt kymmenen minuuttia. Koronakevät sai ihmiset tavallista enemmän ruudun ääreen: katselu lisääntyi tammi–toukokuussa viisi prosenttia verrattuna viime vuoteen, ja keväällä television katselua kertyi keskimäärin kolme tuntia päivässä. (Finnpanel)

Televisio-ohjelmien katsominen eri laitteilla

Televisio-ohjelmia päivittäin katsovista suurin osa, 58 %, katselee ohjelmia televisiovastaanottimesta. Mitä harvemmin tv-ohjelmia katsotaan, sitä enemmän katseluun käytetään muita laitteita, kuten tietokonetta tai älypuhelinta. Myös katsojan ikä vaikuttaa laitteen valintaan. Älypuhelimesta viikoittain televisio-ohjelmia katsoo 68 % 15–25-vuotiasta, kun osuus 66–75-vuotiaiden kohdalla on 21 % (Elisa Oyj / Prior Konsultointi)

Kotimaisia suoratoistopalveluita katsoo yli kaksi kolmasosaa suomalaisista

Kotimaisia suoratoistopalveluita (esimerkiksi Yle Areena, mtv ja Ruutu) katsoo noin 70 % suomalaisista. Internetin videopalveluita (esimerkiksi YouTube ja Vimeo) katsoo 71 %. (Tilastokeskus)

Kotimaisten suoratoistopalveluiden katsominen ikäryhmittäin

Kotimaisten suoratoistopalveluiden katselu painottuu nuoriin ja keski-ikäisiin: 35–44-vuotiaita katsojia on eniten, 86 % suomalaisista. Vanhimmasta tutkimuksessa mukana olleesta ikäryhmästä, 75 – 89-vuotiaat, suoratoistopalveluja katsoo enää 22 %. (Tilastokeskus)

Katseltavan sisällön vaikutus siihen, millä laitteella sitä katsellaan

Maksullisia suoratoistopalveluita tilataan Suomessa muita Pohjoismaita vähemmän

Polaris Nordic vertaili maksullisten suoratoistopalveluiden tilaajamääriä neljässä Pohjoismaassa. Selvitykseen haastateltiin joulukuun 2019 – tammikuun 2020 välisenä aikana kustakin Pohjoismaasta noin tuhatta 12 – 65 -vuotiasta henkilöä.

Pohjoismaissa yhteensä 69 % kuluttajista tilasi vähintään yhtä maksullista suoratoistopalvelua (esimerkiksi Netflix, Viaplay, HBO Nordic, C More tai Amazon Prime).  Eniten tilaajia oli Norjassa, 77 % vastaajista. Tanskassa osuus oli 70 %, Ruotsissa 68 5 ja Suomessa 61 %. (Digital Music in the Nordics, Polaris Nordic)

Suoratoistopalveluiden tilaaminen Pohjoismaissa

Suosituin palvelu oli Netflix, sitä tilasi 49 % vastaajista. 21 % tilasi Viaplay-palvelua ja 19 % HBO Nordicia.

Maksullisten tv-kanavien tilaajia noin 700 000, näistä alle kolmannes kaapeli- ja iptv-verkossa

Maksullisia tv-kanavia tilaavien talouksien määrä Suomessa on vaihdellut noin 600 000 reiluun 700 000 talouteen. Viime vuoden lopussa maksu-tv-kanavia tilasi 734 000 taloutta. Näistä hieman yli 200 000 oli kaapeli- ja IPTV-talouksia. (Finnpanel, FiCom)

Maksullisia tv-kanavia tilaavat taloudet

Radion kuunteluun käytetään aikaa yhtä paljon kuin television katseluun

Radio tavoittaa päivittäin noin 3,4 miljoonaa yli yhdeksänvuotiasta kuuntelijaa, eli 69 % suomalaisista. Radiota kuunnellaan keskimäärin 2 tuntia 40 minuuttia päivässä, mikä on lähes sama kuin television katseluun käytetty aika. Lisäksi muun audiosisällön kuunteluun käytetään 43 minuuttia päivässä. (Finnpanel)

Radion tavoittavuus ja kuunteluun käytetty aika

Radiota kuunnellaan eniten kotona, jossa tapahtuu 51 % kuuntelusta. Autossa kuuntelun osuus on 26 %, töissä 18 % ja muualla 5 %.

Radion kuuntelu eri välineillä

Matkapuhelimen käyttö radion kuunteluun on kasvanut kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta 2016 vuoteen 2019. Tietokoneen ja tabletin käyttö radion kuunteluun on tänä aikana pysynyt suunnilleen samana, ja varsinaisen radiovastaanottimen käyttö vähentynyt seitsemän prosenttiyksikköä. (Finnpanel)

Musiikin suoratoistopalvelut ovat Suomessa suosittuja, mutta niistä maksetaan harvemmin kuin muissa Pohjoismaissa

Polaris Nordicin vertailututkimuksen mukaan musiikkia suoratoistopalveluista kuunteli Suomessa 90 % 12 – 65-vuotiaista. Tanskassa osuus oli yhtä suuri, Ruotsissa ja Norjassa hivenen korkeampi, 92 %. Sen sijaan maksullisia musiikin suoratoistopalveluita Suomessa käytettiin vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Silja Kärpänniemi, tietoasiantuntija, FiCom ry