Kiinnostaako kuitu ja mihin hintaan?

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on vuodesta 2016 alkaen toteuttanut vuosittain Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimuksen, jossa on selvitetty suomalaisten käyttämiä viestintäpalveluja, niiden levinneisyyttä ja merkitystä sekä sitä, miten ja miksi palveluja käytetään.

Tutkimuksessa on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut mukana kysymys vastaajien kiinnostuksesta kuituliittymän hankkimiseen sekä siitä, miten paljon kuidulla toteutetusta kiinteästä laajakaistaliittymästä oltaisiin valmiita maksamaan.

Kiinnostus kuituliittymän hankkimiseen

Keväällä 2019* kysyttiin 2 000 henkilön otosjoukkoon kuuluvilta 1 215 omakoti- tai paritalossa asuvilta vastaajilta valokuitulaajakaistaliittymän hankkimisesta. Noin 60 prosenttia vastanneista ei ollut kiinnostunut hankkimaan kuitua. Määrä on pysynyt samana kaikkien kolmen tutkimusvuoden ajan. Viimeisimpien vastausten mukaan 17 prosenttia suomalaisista on hankkinut kotiinsa kuituliittymän.

Paljonko kuidusta ollaan valmiita maksamaan?

Kuidulla toteutetun kiinteän laajakaistaliittymän hankintapäätökseen vaikuttavat paitsi koettu tarve kiinteälle yhteydelle, myös liittymän hankintaan liittyvät kustannukset. Traficomin tutkimuksessa maksuhalukkuutta kysyttiin tänä keväänä noin 1 900 henkilöltä, joilla on kotona internetyhteys.

Suurin osa, 48 prosenttia vastaajista, ei olisi valmis maksamaan kuidusta yli 500 euroa. Vain 3 prosenttia katsoi voivansa maksaa kuidusta enemmän kuin 2 000 euroa.

Kuituliittymien osuus kiinteistä laajakaistayhteyksistä on voimakkaassa kasvussa

Suomen digitalisaatiokehityksen kannalta on tärkeää, että pystymme tarjoamaan nopeat yhteydet kaikille suomalaisille. Tämä onnistuu parhaiten yhdistämällä kuituyhteyksiä, kiinteitä langattomia yhteyksiä ja mobiiliyhteyksiä eri käyttötarpeiden mukaan. Kaiken kaikkiaan tietoliikennepalveluiden hinta, laatu ja saatavuus ovat meillä maailman huippuluokkaa.

Kuituliittymiä rakennetaan Suomessa kiihtyvällä vauhdilla, ja niitä oli viime vuoden lopussa jo reilusti yli kaksi kertaa niin paljon kuin kuparilla toteutettuja laajakaistaliittymiä (lähde: Traficom).

*Kuluttajatutkimuksen toteutti IROResearch Oy. Tutkimusta varten haastateltiin 2001 suomalaista vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina maalis-huhtikuussa 2019.

Katja Laine, viestintä ja televisioasiat, FiCom ry