Yritykset: eniten pulaa pilvipalvelu- ja viestintäverkkoasiantuntijoista

Teknologinen kehitys ja digitalisaatio ovat muuttaneet työtä ja työntekoa. Tämä edellyttää kaikkien toimialojen yrityksiltä teknologista ymmärrystä ja työntekijöiltä uutta osaamista. Digialan huippuosaaminen on tulevaisuuden kriittinen menestystekijä, ja myös Suomen edelläkävijyys digimaana on riippuvainen riittävästä osaavan työvoiman saannista.

FiCom kartoitti syyskuussa jäsenyritystensä lähitulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita. Vastausten perusteella  työnhakijoiden osaaminen vastaa yritysten tämänhetkisiä osaamistarpeita kohtuullisen hyvin, mutta toisaalta pulaakin osaajista on: suurella osalla kyselyyn vastanneista on viime aikoina ollut vaikeuksia löytää sopivia osaajia tiettyihin tehtäviin.

Haastavinta kyselyn mukaan on löytää pilvipalveluosaajia sekä viestintäverkkoteknologioiden ja tieto-/kyberturvallisuuden asiantuntijoita. Lisäksi data-analytiikka on osa-alue, jossa kaivattaisiin nykyistä enemmän osaamista. Joillakin yrityksillä on pulaa myös myynnin ja digitaalisen markkinoinnin ammattilaisista sekä osaavista asentajista.

”Kilpailu osaajista on kovaa ja joillakin alueilla tilanne on todella haastava. Etätyöstä saadaan apua siihen, ettei tarvitse muuttaa ottaakseen työpaikkaa vastaan.”

Mitä lääkkeeksi osaajapulaan?

Alan osaajapula ei ratkea vain ohjelmisto- ja tietotekniikan koulutusohjelmien aloituspaikkoja lisäämällä. Olemassa olevaa osaamista on myös voitava päivittää työelämän tarpeisiin joustavilla koulutusratkaisuilla, ja työperäistä maahanmuuttoa täytyy sujuvoittaa.

Kun kysyimme jäsenyhtiöiltämme, mitkä asiat ne näkevät tärkeimmiksi digialan osaajien saatavuuden varmistamisen kannalta, lista näytti tältä:

  1. tietoliikenne-/tekniikka-alojen toisen- ja korkea-asteen aloituspaikkojen lisääminen
  2. työperäisen maahanmuuton edistäminen
  3. muuntokoulutus
  4. yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö
  5. Suomessa kouluttautuneiden ulkomaalaisten Suomeen jäämisen edellytysten parantaminen

Noin puolet kyselyyn vastanneista tekee jo yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa tulevaisuuden rekrytointihaasteiden selättämiseksi mm. markkinoimalla omaa yritystään työnantajana, olemalla mukana alumnitoiminnassa ja innovaatiohankkeissa sekä tarjoamalla harjoittelupaikkoja, lopputyöaiheita sekä erilaisia räätälöityjä täsmäkoulutuksia.

Katja Laine, viestintä ja televisioasiat, FiCom ry