Korottomat ja kuluttomat luotot jätettävä sääntelyn ulkopuolelle

Uusi ehdotus kuluttajaluottodirektiiviksi annettiin kesäkuun lopussa. Direktiiviehdotuksessa esitetään kuluttajaluottoja koskevan sääntelyn soveltamisen ulottamista myös mm. korottomiin ja kuluttomiin luottoihin. Tämä tarkoittaisi toteutuessaan sitä, että esimerkiksi erissä maksettavat puhelimet ja tabletit tulisivat kuluttajaluottosääntelyn piiriin, vaikkei valitusta maksutavasta perittäisikään korkoa tai kuluja.

FiCom ei pidä tarpeellisena ulottaa kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä kuluttomaan ja korottomaan maksuaikakauppaan, eikä myöskään lisäsääntelyä tarvita. Nykyisin hyvin toimiva järjestely ei tiettävästi ole aiheuttanut kuluttajille ongelmia, vaan asia on pikemminkin päinvastoin.

Ei ole järkevää tuoda lisäsääntelyä maksuaikasopimusjärjestelyyn, joka mahdollistaa monelle kuluttajalle sellaisen laitteen ostamisen, johon ei ehkä olisi varaa kertamaksulla. Kuluton ja koroton maksuaika mahdollistaa digiyhteiskunnassa tarvittavien laitteiden oston esimerkiksi opiskelijoille.

Kuluttajansuojalain 7 luvun yksi idea on antaa kuluttajalle tietoa siitä, kuinka paljon enemmän hän tosiasiassa maksaa tuotteesta, kun valitsee osamaksun tai korollisen luoton. Sääntely tekisi markkinoinnin ja sopimuskäytännöt nykyistä raskaammiksi ja lisäisi kohtuuttomasti hallinnollista taakkaa. Nykyisin ostotapahtuman yhteydessä tehtävä vapaaehtoinen luottotietojen tarkistaminen on huomattavasti kevyempi menettely kuin lain koko 7 luvun sääntelyn ulottaminen korottomiin ja kuluttomiin maksuaikoihin.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry