Kotitalousvähennystä laajennettava ja korotettava

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa esitetään tulevaisuusinvestointina 30 miljoonaa euroa laajakaistatuen jatkamiseksi. Rakennuttajille suunnattua tukea tärkeämpää olisi kohdentaa tuki suoraan kuluttajille.

Yksi toimiva malli voisi olla palveluseteli kiinteän laajakaistan hankkimista varten. Helpointa olisi kuitenkin hyödyntää jo olemassa olevaa järjestelmää, kotitalousvähennystä.

Traficomin viestintäpalvelujen kuluttajatutkimuksesta ilmenee, että kiinteän laajakaistan kysynnässä on ongelma: noin 60 prosenttia kyselyyn vastanneista ei ollut kiinnostunut hankkimaan valokuituliittymää. Kysyntää ohjaa kuituliittymän hinta. Suurin osa, 48 prosenttia vastaajista, ei olisi valmis maksamaan kuidusta yli 500 euroa. Vain kolme prosenttia tutkimukseen osallistuneista katsoi voivansa maksaa kuidusta enemmän kuin 2 000 euroa.

Valokuituhankkeiden hinnasta jopa 60 – 80 prosenttia aiheutuu rakentamiskustannuksista.  Jos kotitalousvähennys kiinteän kuituliittymän rakennustöistä olisi nykyistä suurempi ja koskisi myös oman pihan ulkopuolisia töitä, se vähentäisi suoraan liittymää hankkivan asiakkaan kuluja ja lisäisi todennäköisesti kysyntää. Kysyntää voidaan vielä tehostaa määräaikaisella korotetulla vähennysoikeudella.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa kotitalousvähennystä ollaan kuitenkin leikkaamassa. Vähennystä pitäisi leikkaamisen sijaan kehittää ja tehdä siitä väline Suomen digitalisaatiokehityksen vauhdittamiseksi.

Lue: FiComin lausunto kotitalousvähennyksen muuttamisesta

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry