Kouluttautuminen ICT-alalle kannattaa

Korkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot ICT-alalla

ICT-alan uudet opiskelijat ja suoritetut tutkinnot ammattikorkeakouluissa

ICT-alan opiskelijoiden ja tutkintojen määrä ovat kummatkin olleet pienessä kasvussa viimeisten vuosien aikana. Uusien opiskelijoiden määrä kasvoi yhdeksän prosenttia vuodesta 2016 ja valmistuneiden määrä 19 prosenttia.

Naisten osuus sekä uusista opiskelijoista että valmistuneista on noin neljännes. Vuosina 2016 – 2019 naisten osuus uusista opiskelijoista on kasvanut jonkin verran, noin neljä prosenttiyksikköä. Valmistuneista naisten osuus on sen sijaan pysynyt kutakuinkin samana. (Tilastokeskus)

ICT-alan uudet opiskelijat ja suoritetut tutkinnot yliopistoissa

Yliopistoissa/teknillisissä korkeakouluissa uusien opiskelijoiden määrä kasvoi 15 prosenttia vuodesta 2016, huolimatta vuoden 2017 isosta pudotuksesta.  Valmistuneiden määrä sen sijaan laski vajaan prosentin vuodesta 2016.

Tutkintojen määrä verrattuna uusien opiskelijoiden määrään on tarkastelujakson aikana pysytellyt 80 ja 100 prosentin välillä.

Naisten osuus uusista opiskelijoista on ollut noin neljännes, samoin valmistuneista. Uusista opiskelijoista naisten osuus on kasvanut noin viisi prosenttiyksikköä, valmistuneista vajaat kolme prosenttiyksikköä. (Tilastokeskus)

ICT-alaa opiskelleista noin 80 prosenttia työllistyy vuoden sisällä

Työllistymistilanne vuoden kuluttua valmistumisesta

ICT-alaa ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa/teknillisissä korkeakouluissa opiskelleet työllistyvät hyvin.  Vuoden kuluttua valmistumisesta noin 80 prosenttia alalta valmistuneista on saanut työpaikan. (Tilastokeskus)

ICT-alan työntekijöiden määrä kasvussa

ICT-alan työllisten määrä on kasvanut 24 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. Viime vuonna määrä kasvoi 8,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. (Tilastokeskus)

ICT-alan työlliset

ICT-asiantuntijoiden osuus kaikista työntekijöistä EU-maissa

ICT-alan asiantuntijoiden osuus kaikista työntekijöistä on Suomessa EU-maiden toiseksi korkein, 6,7 prosenttia. Vain Ruotsissa osuus on hivenen enemmän, seitsemän prosenttia. Seuraavaksi eniten ICT-asiantuntijoita on Virossa, Hollannissa ja Luxemburgissa. EU-maissa keskimäärin ICT-alan asiantuntijoita on neljä prosenttia kaikista työntekijöistä. (Eurostat)

Työhön liittyvässä aikuiskoulutuksessa osallistujien määrät vähentyneet

Digitalisaatio ja automatisaatio muuttavat työelämää. Muutoksen myötä tarvitaan myös osaamisen kehittämistä: täydennys- ja uudelleenkoulutusta. Ideaalitilanteessa osaamisen täydentäminen tai kokonaan uuden oppiminen onnistuu joustavasti työn ohessa ja sisältää työssäoppimista.

Tilastokeskus julkaisee noin viiden vuoden välein tietoja työhön liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuvien määristä. Työhön tai ammattiin liittyvän koulutuksen osallistujamäärät ovat kymmenessä vuodessa pudonnet kuusi prosenttia. Työantajan tukemaan koulutukseen osallistuneiden määrä on pudonnut yhdeksän prosenttia.

Työhön liittyvään aikuiskoulutukseen osallistujien määrä

Koulutukseen osallistuvien ikärakenteessa on myös tapahtunut muutoksia kuluneiden kymmenen vuoden aikana: vuonna 2006 suurin osallistujaryhmä oli 35 – 44-vuotiaat ja pienin 18 – 24-vuotiaat. Vuonna 2017 suurin osallistujaryhmä oli vaihtunut 25 – 34-vuotiaisiin ja vähiten työhön liittyvään aikuiskoulutukseen osallistui 55 – 64-vuotiaiden ikäryhmä.

Silja Kärpänniemi, tietoasiantuntija, FiCom ry