Kuka hallituksessa luotsaa Suomea digitulevaisuuteen?

Suomi on tunnustetusti teknologisen kehityksen ja digitalisaation kärkimaa. Edistyksellisten yritysten ja kansalaisten osaamisen lisäksi myös politiikalla on merkitystä kärkipaikan säilyttämisessä.

Hallitusohjelmassa nostetaan sähköiset palvelut ja teknologinen kehitys vahvasti esiin. Digitalisaatio on hallitusohjelman keskeinen strateginen kokonaisuus, vaikka se onkin ripoteltu eri lohkojen alle. Kehityksen suunta on selvä, mutta vauhtia kannattaa tuupata lisää.

Asianmukaisesti ja osaavasti kirjattujen tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan johtajuutta. On silmiinpistävää, että kehitystä hidastaa asioiden siiloutuminen eri lokeroihin: julkisten palveluiden digitalisoinnin valtava vastuu on valtiovarainministeriön tontilla, kaiken digikehityksen kova perusta – digitaalinen infra – on liikenne- ja viestintäministeriön, osin ympäristöministeriön vastuulla ja yritysten digitalisointia vauhdittaa työ- ja elinkeinoministeriö. Kokonaisvastuu on nykyisellä rakenteella väistämättä hakusessa. Selkeä toimivalta ja määrätietoinen toimeenpano veisivät digitalisaatiota tuloksellisesti eteenpäin.

Datan hyödyntäminen ja tekoäly murtavat rajoja toimialojen väliltä. Ei ole erillistä julkisen ja yksityisen sektorin digitalisaatiota, vaan samat ratkaisut toimivat kaikkialla. Tarve kehittää yksityisen ja julkisen sektorin ketterää kykyä tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoaineistoja korostuu vielä nykyistä enemmän tulevaisuudessa.

Hallitusohjelman mukaan poliittinen ohjaus tehdään strategisissa ministeriryhmissä, joita vetää asiaan nimitetty vastuuministeri. Tähän mennessä strategista ministeriryhmää, saati vastuuministeriä, ei digitalisaation koordinoimiseksi ole nimitetty. Tarvitaan tilannekuva, selkeät toimeksiannot, vaikuttavuusarviot ja toimenpiteiden seurantaan soveltuvat mittarit. Uhka on, että hallitusohjelman tekemistä vaille olevat hyvät aikeet jäävät toteutumatta, koska kukaan ei kaitse niiden toteutumista.

Teknologinen kehitys ja sähköistyvät palvelut ovat kerrankin asia, jossa Suomi kansainvälisesti arvioiden edelläkävijä syrjäisestä fyysisestä sijainnistaan huolimatta. Suomella ei ole varaa hidastaa juoksua.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry