Kunnilla avainasema Suomen digikehityksessä

Millaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Kukoistavassa ja nykyaikaisessa? Paikkakunnalla, jossa asiat hoituvat ja yhteydet toimivat?

Elinvoimainen kunta satsaa viestintäverkkoihin ja sähköisiin palveluihin, sillä ne lisäävät kunnan houkuttelevuutta asukkaiden ja yritysten silmissä. Nykypäivänä ihmiset odottavat, että palvelut löytyvät verkosta ja niiden käyttö sujuu helposti ja nopeasti. Toimiva digitaalinen infra antaa kuntalaisille monipuoliset mahdollisuudet elämiseen ja yritystoimintaan.

Kuntatalouden haasteet eivät ole pätevä syy sähköisten palveluiden hitaaseen kehitykseen. Päinvastoin – niukkojen resurssien pitäisi kannustaa muutokseen, sillä digitaaliset ratkaisut tehostavat kuntien toimintoja. Kuntien kannattaa olla digitalisaation mahdollistajia mm. tarjoamalla avointa dataa ja hyödyntämällä aktiivisesti yritysten tuottamia palveluja itse tekemisen sijaan. Oikein kohdennetuilla digihankinnoilla kunta saa toimivia ja ympäristövastuullisia palveluita.

Toimivat viestintäverkot kunnan kilpailuetu

Viestintäverkot ja kattavat sähköiset palvelut ovat pitäneet Suomea kasassa kuluneen vuoden ajan. Etäopintoihin ja -töihin siirryttiin Suomessa ennätysvauhdilla. Vapaa-ajan asuntojen käyttö etätyöpaikkana kasvoi ja monipaikkaisesta asumisesta tuli kertaheitolla monelle arkea. Muutoksen mahdollistivat kattavat ja toimivat viestintäverkot.  Viranomaisten mukaan hankaluuksia esimerkiksi mobiiliverkkojen suorituskyvyn riittävyydessä ei ole juurikaan ollut.

Kehitys kohti huippunopeita yhteyksiä on ripeää. Sekä kiinteiden että mobiilien laajakaistayhteyksien määrä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana lähes kymmenellä prosentilla. Teleyritykset laajentavat ja parantavat viestintäverkkoja joka vuosi noin puolella miljardilla eurolla, josta käytetään hieman yli puolet kiinteän verkon ja loput mobiiliverkon investointeihin. Suomessa viestintäverkot on rakennettu lähes kokonaan markkinaehtoisesti ilman valtion tukea. Yritykset ovat myös sitoutuneet yhä parantamaan modernin yhteiskunnan edellyttämien huippunopeiden laajakaistayhteyksien saatavuutta kaikkialla Suomessa.

Kuntapäättäjillä on mahdollisuus edistää digi-Suomen kehitystä

Digitalisaatio tuo kunnille paljon mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa. Ihannetilanteessa palvelut paranevat samalla, kun kustannukset pienenevät.  

Eri puolilla Suomea rakennetaan parhaillaan sekä kuituverkkoa että uusimman sukupolven 5G-mobiiliverkkoa, jonka tukiasemat tarvitsevat myös kuituyhteyksiä. On pitkälti kunnasta kiinni, kuinka kitkattomasti verkot syntyvät.

Tulevilla kuntapäättäjillä on valta vaikuttaa siihen, kuinka helppoa tai vaikeaa digitaalisen infran rakentaminen kullakin alueella on. Suomessa on 309 kuntaa, joilla kaikilla on omat, erilaiset rakentamisehtonsa ja -vaatimuksensa, mikä on viestintäverkkojen rakentamisen kannalta haastavaa. Teleyrityksen näkökulmasta verkkoja ei tehdä kuntarajojen mukaan, vaan koko Suomen tarpeisiin.

Kuntien kannattaa yhdessä pohtia ratkaisuja rakentamis- ja lupamenettelyjen yhdenmukaistamiseksi ja suoraviivaistamiseksi, jolloin laajakaistarakentaminen helpottuu ja nopeutuu. Uusien rakennusmenetelmien, kuten mikrosahauksen, käytön salliminen edesauttaa valokuituverkon laajenemista. Mitä helpompi verkkoja on rakentaa, sitä nopeammin kunta ja kuntalaiset pääsevät nauttimaan toimivan digi-infran eduista.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry