Kuntien sähköisiä palveluja käytetään – pohjoismaisittain vertailtuna parantamisen varaa

Pohjoismaisten kuntien digitalisaatioselvitys

Telenorin teettämässä kuntien digitalisaatioselvityksessä tutkittiin kolmea eri asiakokonaisuutta: mobiiliverkon käyttöä, kuntien tarjoamia sähköisiä palveluita asukkaille sekä älykuntakehitystä. Selvityksessä oli mukana neljästä Pohjoismaasta yhteensä 60 kuntaa, kustakin maasta viisi suurta, viisi keskikokoista ja viisi pientä kuntaa. 

Kuntien saamat pisteet maittain ja asiakokonaisuuksittain

Kokonaisvertailussa, jossa jokaisesta maasta laskettiin kaikkien kuntien kokonaispisteiden keskiarvo, parhaiten pärjäsi Norja, joka sai kuusi pistettä. Tanska sai 5,6 pistettä, Ruotsi 5,1 ja Suomi 4,4 pistettä.

Suomen viisi eniten pisteitä saanutta kuntaa olivat Tampere 6,9 pistettä (sijoitus 10.), Oulu 6,7 pistettä (sijoitus 13.), Helsinki 6,0 pistettä (sijoitus 20.), Vantaa 5,7 pistettä (sijoitus 27.) ja Salo 5,2 pistettä (sijoitus 30.). (Nordic Digital Municipality Index, Telenor)

Verkkoviestinnän käyttö kunnissa kasvanut

Kuntaliitto selvittää vuosittain kunnille osoittamassaan kyselyssä niiden verkkoviestinnän käyttöä.

Kuntalaisten mahdollisuus seurata valtuuston kokouksia verkon välityksellä

Kuntalaiset voivat seurata valtuuston kokouksia verkon välityksellä noin kahdessa kolmasosassa Suomen kunnista. Viisi vuotta aiemmin vain noin neljännes kunnista välitti kokoukset verkossa, joten osuus on noussut tästä 36 prosenttiyksikköä. Striimausta suunnittelevien kuntien osuus on pysynyt noin viidenneksessä viimeiset viisi vuotta, ja lähes 20 prosenttia kunnista ei näytä eikä edes suunnittele näyttävänsä valtuuston kokouksia verkossa. (Kuntaliitto)

80 prosenttia suomalaisista hakee verkossa olevaa viranomaistietoa

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 79 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista hakee tietoa viranomaisten nettisivuilta. Virallisia lomakkeita niiden täyttämistä varten haki 69 prosenttia ja 68 prosenttia myös lähetti täytetyn lomakkeen netin kautta.

Viranomaisten ja julkisten palvelujen sähköisen käytön kehittyminen

Viidessä vuodessa sähköisten palvelujen käyttö on selvästi kasvanut. Eniten, 13 prosenttiyksikköä, on kasvanut virallisten lomakkeiden lähettäminen netin kautta. Tämä johtunee siitä, että myös mahdollisuus netin kautta lähetettäviin lomakkeisiin on kasvanut viime vuosina.

Eniten viranomais- tai julkisia palveluja internetin kautta käyttävät 25–34-vuotiaat. Heistä 94 prosenttia hakee tietoja netin kautta. Vanhimmasta ikäryhmästä (75–89-vuotiaat) enää 29 prosenttia käy viranomaisten nettisivuilla hakemassa tietoa. (Tilastokeskus)

Iän vaikutus viranomaistiedon käyttämiseen verkossa

Suomessa julkisia palveluja käytetään internetin kautta enemmän kuin EU-maissa keskimäärin

Suomessa yli 16-vuotiaista 88 prosenttia käyttää julkisia palveluja internetin kautta.  EU-maiden keskiarvo on 56 prosenttia. Suomea yleisempää nettipalvelujen käyttö on Islannissa (94 prosenttia), Norjassa 92 prosenttia ja Tanskassa (91 prosenttia).

Silja Kärpänniemi, tietoasiantuntija, FiCom ry