Kyberturvallisuuskeskus on luottamusyhteiskunnan malliesimerkki

Kansalaisyhteiskunta toimii yhä vahvemmin sähköisten palveluiden ja digitaalisen tiedon varassa. Digitaalisesta turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa palveluiden kehitystä. Koska palveluiden turvallisuuteen pitää voida luottaa, on kyberturvallisuus avainasemassa digitaalisuuden tehokkaassa hyödyntämisessä.

EU:n jäsenvaltioiden yhteistä 5G-riskiarviointia seuraa joulukuussa julkaistava toimenpideohje, jonka tavoitteena on lieventää tunnistettuja kyberturvallisuusriskejä. Yksi keskeisiä kehittämiskohtia Euroopan tasolla on viranomaisyhteistyön parantaminen kyberturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Suomessa on tältä osin hoidettu asiat fiksusti kuntoon.

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta ja luo tietoturvallisuuden tilannekuvaa.  Yhteiskunnan haavoittuvuutta vähennetään vahvistamalla kriittisen infrastruktuurin toimintakykyä myös kriisitilanteissa.

Teleyritykset ovat tyytyväisiä toimiviin ja aktiivisiin suhteisiinsa Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. Turvallisuuskysymyksissä korostuu luottamuksen merkitys: sitä joko on tai ei ole. KTK on onnistunut luottamuksen rakentamisessa erinomaisesti.

Lisäpanostukset kybertuvallisuuteen kannatettavia

Kyberturvallisuuskeskuksen toimintaedellytysten varmistaminen ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän kesken on järkevää varautumista kyberturvallisuusuhkiin.  Pääministeri Antti Rinteen hallitus esittää ensimmäisessä budjetissaan Kyberturvallisuuskeskukselle 1,2 miljoonan euron lisärahoitusta ensi vuodelle. Tämä on erinomainen ehdotus, joka toivottavasti saa syksyn kuluessa eduskunnan siunauksen.

Rinteen hallitus on laittanut laajemminkin toimeksi kyberturva-asioissa. Suomen kyberturvallisuusstrategia on päivitetty, ja kyberturvallisuuden kehittämisohjelmaa laaditaan parhaillaan.

Liikenne- ja viestintäministeriölle esitetään ensi vuoden budjettiin kahden miljoonan euron lisäystä kyberturvallisuuden koordinointiin ja parantamiseen. Kyberturvallisuuden kansallista kehittämistä koordinoimaan perustetaan liikenne- ja viestintäministeriöön kyberturvallisuusjohtajan tehtävä.

Koko ajan pyrittävä parempaan

Kyberturvallisuudesta huolehtiminen ja sen varmistaminen on jatkuvaa työtä. Täydellisen turvan tilaa ei ole mahdollista saavuttaa, eikä turvallisuuden tunteeseen pidä koskaan tuudittautua. Asioita on tehtävä paremmin koko ajan.

Teknologinen kehitys tuo vääjäämättä tullessaan vielä uusia, yllättäviäkin haasteita. Satavarmaa teknologiaa ei ole, eikä tuotteen alkuperämaa tee siitä automaattisesti tietoturvallista – tai päinvastoin.

Lue myös:

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry