Lainsäädännön mahdollistettava uudenlaiset palvelut ja liiketoiminta

Tekijänoikeusdirektiivin kansallisessa implementoinnissa tulee pyrkiä yhteisesti sovittuihin ratkaisuihin, joilla tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti otetaan huomioon kaikkien osapuolten edut ja tarpeet, sanoo sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko.

Risikko, Paula kok

Millä eväillä kotimainen sisältöliiketoiminta pärjää kilpailussa kansainvälisten sisältöjättien kuten Netfixin ja HBO:n kanssa?

Lähtökohtaisesti tässä on tietysti kyse hyvin epätasaisesta kamppailusta. Kotimainen sisällöntuotanto voi pärjätä ainoastaan erittäin korkealla laadulla ja hyvällä erottuvuudella muusta tarjonnasta.

Teknisin ratkaisuin tulee varmistaa, että kaupalliseen käyttöön tarjottavat sisällöt ovat helposti saavutettavissa kilpailukykyisin ehdoin. Valtio voi omalta osaltaan resurssien puitteissa yrittää tukea kotimaisen tuotannon edistämistä ja varmistaa esimerkiksi verotuksellisin keinoin yhtäläiset mahdollisuudet kilpailuun EU:n tasolla. 

Mitä lainsäätäjät voivat tehdä edistääkseen suomalaista sisältöliiketoimintaa?

Sivistysvaliokunnalle kuuluvat erityisesti tekijänoikeuteen liittyvät kysymykset ja sen osalta totean, että uusi valiokunta ei ole vielä käsitellyt tekijänoikeudellisia kysymyksiä muutoin kuin hyvitysmaksun osalta.

Kun puhutaan teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti hyödyntävistä aloista, niin niiden merkitys EU:n taloudelle on tunnetusti hyvin olennainen. Tutkimusten mukaan teollis- ja tekijänoikeusvaltaisten sektoreiden osuus on n. 42 % EU:n BKT:stä — arvoltaan n. 5,7 biljoonaa euroa/vuosi — ja nämä sektorit luovat 38 % kaikista työpaikoista.

Tämän liiketoiminnan kaikkien osapuolten, erityisesti oikeudenhaltijoiden kannalta on välttämätöntä, että EU:n laajuisesti noudatetaan tarjolla olevia oikeussuojakeinoja.

Tekijänoikeusdirektiivin valmistelu oli varsin monipolvista ja sekavaa EU:ssa. Miten ennakoit kansallisen implementoinnin menevän?

Pidän selvänä, että digitaalisten sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi tarvitaan yhteisesti hyväksyttävät ja selkeät toimintamallit. Niillä tulee toisaalta turvat tekijänoikeudet selkeästi ja tehokkaasti mutta toisaalta mahdollistaa laajasti uudenlaisten palvelujen sekä uuden liiketoiminnan kehittäminen myös rajat ylittävissä tilanteissa. Kansallisessa implementoinnissa tulee pyrkiä yhteisesti sovittuihin ratkaisuihin, joilla tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti otetaan huomioon kaikkien osapuolten edut ja tarpeet.

Yksityinen kopiointi on vuosi vuodelta supistunut. Miten hyvitysmaksujärjestelmää tulisi uudistaa?

Sivistysvaliokunta on valtiovarainvaliokunnalle antamassaan lausunnossa valtion talousarvioehdotuksesta vuodeksi 2020 kannattanut yksityisen kopioinnin hyvityksen määrärahan pysyttämistä vuoden 2019 tasolla 11 miljoonassa eurossa vuosina 2020 ja 2021. Tämä mahdollistaa sen, että nyt on mahdollista rauhassa uudistaa hyvitysmaksujärjestelmää eduskunnan yksimielisesti vuonna 2018 hyväksymän lausuman mukaisesti.

Pidän tätä selvitystyötä erittäin tarpeellisena. Sivistysvaliokunta tulee aikanaan käsittelemään tarvittavat ehdotukset lainsäädännön muuttamiseksi. 

Minkälaisia ohjelmia itse katselet ja millaisella laitteella? 

Katson erilaisia ohjelmia, jos vain ehdin. Kännykällä ja iPadilla enimmäkseen uutisia, mutta muuten TV:stä.