Lapsiin kohdistuvaa verkkorikollisuutta torjutaan yhteistyöllä

Digitaalisuus kuuluu myös lasten maailmaan. Se tuo heidän elämäänsä lukuisia positiivisia, kasvattavia ja viihdyttäviä asioita, mutta avaa valitettavasti myös mahdollisuuden joutua verkkorikollisuuden uhriksi. Lapsiin verkossa kohdistuva seksuaalinen väkivalta on huolestuttavan yleistä. Alaikäisiin suuntautuvan rikollisuuden ja väkivallan ehkäisemisen ja estämisen pitää olla meidän kaikkien yhteinen tavoite.

Toimiva yhteistyö viranomaisten, järjestöjen ja yritysten välillä on tässäkin asiassa ensisijaista. Lasten huoltajia ja kasvattajia pitää perehdyttää verkon ja verkkoalustojen toimintaperiaatteisiin – niin mahdollisuuksiin kuin uhkiinkin. Kun vanhemmat tietävät, mitä lapset netissä tekevät ja millaisia vaaroja voivat siellä kohdata, he osaavat opastaa lapsia toimimaan turvallisemmin digitaalisessa ympäristössä. Digilaitteiden ja netin käytöstä kannattaa keskustella lasten kanssa avoimesti mahdollisimman varhain, jotta he voivat välttää verkon riskejä, mutta nauttia huoletta sen hyvistä puolista.

FiCom ja digiala mukana mediataitohankkeissa

Tietoisuuden ja mediataitojen lisäämistä edistävät monet järjestöt ja hankkeet niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Jo vuonna 2004 Suomessa vietettiin ensimmäistä Tietoturvapäivää. Nykyinen Mediataitoviikko kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. FiCom on ollut mukana toiminnassa alusta asti. Mediataitoviikko on osa kansainvälistä Safer Internet Day -kampanjaa.

Myös Suojellaan Lapsia ry tekee töitä sen puolesta, ettei yksikään lapsi joutuisi seksuaalisen häirinnän, houkuttelun eikä seksuaaliväkivallan kohteeksi. FiCom tukee aktiivisesti järjestön Turvallisesti digiliikenteessä -kampanjaa.

Kokoamme säännöllisesti yhteen jäsenyritystemme asiantuntijoita ratkomaan lasten verkkoturvallisuuteen liittyviä haasteita. FiCom johtaa aktiivisesti alan eurooppalaisen kattojärjestön EuroISPAN Safer Internet -työryhmää, jossa jaetaan parhaita käytänteitä EU-jäsenmaista.

Jäsenyrityksemme ovat myös itsenäisesti mukana lukuisissa hankkeissa, joilla lasten nettiturvallisuutta pyritään lisäämään.

Operaattoreilla vapaaehtoisia estotoimenpiteitä

Poliisilla on oltava riittävät resurssit nettivalvontaan ja lapsiin verkossa kohdistuvan seksuaalirikollisuuden torjuntaan. Teleyritykset tekevät toimialan yhteisten hankkeiden lisäksi aktiivisia toimenpiteitä alaikäisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi.

DNA, Elisa ja Telia toimivat yhteistyössä Keskusrikospoliisin kanssa ja estävät vapaaehtoisesti KRP:n tunnistaman, lapseen kohdistuvaa seksuaalista riistoa ja väkivaltaa sisältävän materiaalin leviämisen verkossa. Verkkoalustojen käyttäjiä myös kannustetaan ilmoittamaan laittomaksi epäiltyjä verkkosisältöjä tai -toimintaa poliisille tai esimerkiksi Pelastakaa Lapset -järjestön Nettivihje-palveluun.

Digiala pyrkii toimillaan vaikuttamaan siihen, että netti on lapsille turvallinen paikka.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry