Luovan alan markkina ei ole nollasummapeliä

Digitalisaatio on mahdollistanut työnteon, koulunkäynnin ja yhteyksienpidon pandemian kurittamassa maailmassa. Osaa toimialoista korona on kohdellut kovemmalla kädellä kuin toisia. Taide- ja kulttuuriala on kuulunut näihin, sanoi tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen. Hän muistutti, että valtiovalta on myös tukenut luovia aloja kriisin keskellä eri tuki-instrumenttien kautta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen
(kuva: Katarina Koch)

Puhuessaan FiCom Forum -aamussa ministeri Kurvinen totesi, että taiteen ja kulttuurin ansaintalogiikka on muuttunut digitalisaation myötä. Musiikin, kirjallisuuden ja tv-sisältöjen kulutus on siirtynyt verkkoon. Kulttuurin kuluttajille tämä on tuonut mahdollisuuden tutustua uusiin sisältöihin ja tekijöille mahdollisuuden tavoittaa uusia yleisöjä.

Kurvinen muistutti, että ilman markkinaa ja markkinapaikkaa on vaikea myydä tuotetta.  On myös tärkeä muistaa, että ilman tekijöitä ei digitaalisille alustoille ole sisältöä. Moni kulttuurin ammattilainen on kuitenkin kokenut digitaalisten markkinoiden syntymisen epäreiluna ja riittävän toimeentulon saamisen digipalveluista vaikeana. Ministeri pitää tärkeänä, että kansainvälisten toimijoiden lisäksi on olemassa myös kotimaisia digitaalisen palvelun tarjoajia pitämässä yllä kotimaista elokuva- ja televisiosarjatuotantoa.

Alustat kehittävät uusia mahdollisuuksia päästä helposti käsiksi kulttuuriin. Kurvisen mielestä tämä pitäisi nähdä enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Samanaikaisesti on tärkeää, että digitoimijoilla on reilut pelisäännöt luovan työn tekijöille.

Tekijänoikeuslakiuudistus siirtyy ensi vuoteen

Suomi ei ole toimeenpannut tekijänoikeusdirektiivejä EU:n edellyttämässä aikataulussa, ja komissio on aloittanut rikkomusmenettelyn Suomea ja muitakin myöhässä olevia jäsenmaita kohtaan. Ministeri Kurvisen mielestä on kuitenkin erittäin tärkeää, että lakiuudistus valmistellaan huolella. Koska direktiivi on puitelaki, on pidettävä huolta siitä, että se soveltuu omaan kansalliseen valtiosääntötulkintaan, hän muistutti.

Tekijänoikeuslainsäädäntö on kiistanalaista, ja sen toimeenpanossa on luotava tasapaino kiikkulaudalle, jossa toisella puolella on markkinoiden kehitys ja toimivat markkinat ja toisella puolella oikeudenhaltijoiden riittävän vahva asema. Jos kiikkulauta heilahtaa jompaankumpaan suuntaan, siitä kärsii koko ketju, sanoi ministeri Kurvinen.

Keskustellessaan FiComin toimitusjohtaja Elina Ussan kanssa puheensa lopuksi Kurvinen painotti, että tekijänoikeudet ja luovan alan markkina eivät ole nollasummapeliä. Emme ole akvaariossa, jossa riidellään sinne ripotellusta kalanruuasta vaan meressä, jossa riittää tilaa ja ruokaa kaikille.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen puheen FiCom Forum -aamussa 23.11.2021 pääset katsomaan kokonaisuudessaan täältä:

Sari Laine-Lassila, viestintäpäällikkö, FiCom ry