Markkinaehtoisuus kirittää innovaatioita

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom suunnittelee perustavansa sijaintitietopalvelun, josta se antaisi maaurakoitsijoille keskitetysti tietoja johtojen ja kaapeleiden sijainnista.

Tarkoituksena on hankkia palvelu tätä varten perustetulta valtio-omisteiselta ja valtion hallinnoimalta Suomen Infratieto Oy:ltä, jolle kaikki verkkoinfrastruktuuria koskevat tiedot tulisi jatkossa toimittaa.

On kannatettavaa, että ns. yhden luukun periaatetta edistetään ja urakoitsijoille mahdollistetaan tiedon hankkiminen luotettavasti ja helposti.

Traficomin laatima malli on kuitenkin herättänyt perustellusti useita huolenaiheita niin FiComin jäsenyritysten kuin myös muiden verkon omistajien näkökulmasta.

Keskitetyn sijaintitietopalvelun ongelmia

  1. Tietojen keskittäminen samanmuotoisena yhteen pisteeseen, tietojen jatkuva siirtely ja ylläpitotoimet lisäävät todennäköisesti tietoturvariskiä sen sijaan että tietoturva paranisi.
     
  2.  Verkkotietojen kerääminen on taloudellisesti hyvin kallis ja teknisesti erittäin vaativa tehtävä, jonka onnistumisesta Traficomin esittämällä menetelmällä ei ole varmuutta. 
     
  3. On myös epäselvää, miten valittu toimintamalli rahoitetaan ja miten sen kustannukset jaetaan määräyksen velvoitteen piiriin kuuluvien verkkojen omistajien kesken. Esitys koskee niin teleyritysten, energiayhtiöiden, vesihuoltolaitosten kuin kuntienkin infraa. Toimintamallia ei tule rahoittaa esimerkiksi viestintäpalvelulain tietoyhteiskuntamaksusta, koska silloin rahoitusmalli ei ole osapuolille tasapuolinen ja syrjimätön.

Ruotsissa markkinaehtoinen ratkaisu

Hankkeen taustalla on EU:n yhteisrakentamisdirektiivi, joka Ruotsissa on toimeenpantu markkinaehtoisesti.

Yksinkertaistettuna Ruotsin malli toimii niin, että virasto vastaanottaa keskitetysti tietopyynnöt urakoitsijoilta, ja lähettää ne tarvittaessa eteenpäin sijaintitietopalvelun tarjoajalle kartta- tai kaapelinäyttöjä varten. Yhden luukun periaate toteutuu, ja kilpailtu, markkinaehtoinen toiminta kirittää palvelua eteenpäin.

Yhdessä parhaaseen lopputulokseen

Yhteiskunnan rooli on olla mahdollistaja. Suomalaista hyvinvointia varmistetaan huolehtimalla siitä, että meillä on innovaatiotoimintaan houkutteleva ja vetovoimainen toimintaympäristö. Markkinaehtoinen kilpailutilanne kannustaa innovaatioihin ja palveluiden kehittämiseen.

Traficomin pitää valmistella asiaa edelleen eri vaihtoehtoisten mallien pohjalta. Asiantuntijaryhmässä on haettu kestävää ratkaisua kuluneen talven aikana, ja tätä työtä pitää yhdessä jatkaa. Lopputuloksen pitää olla helppokäyttöinen, markkinaehtoinen ja kustannustehokas, ja sen tulee minimoida tietoturvariski ja rakentaa luottamusta.

***

Olen keskustelemassa asiasta myös Kuntien paikkatieto- ja kaupunkimallinnusseminaarin Tietopolitiikka-paneelissa 11.2.2020.
#kuntienpaikkatieto

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry