Markkinaoikeus vahvisti: Suomen malli TV-jakelussa tasapuolinen ja toimiva

Markkinaoikeus on antanut ratkaisunsa Kopioston Teliaan kohdistamissa, kaapeli- ja iptv-verkon lähetyksiin liittyvissä vaatimuksissa. Ratkaisun mukaan kaapeli- ja iptv-verkossa lähetetty tv-ohjelma on alkuperäistä lähettämistä siinä missä antenniverkon lähetyskin.

Operaattoreita edustava Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry on tyytyväinen Markkinaoikeuden ratkaisuun.

”Markkinaoikeus vahvisti kaapeliverkon operaattoreiden yhteisen näkemyksen siitä, että Suomessa jo kymmenien vuosien ajan käytössä ollut tv-lähetysten jakelumalli on tasapuolinen ja toimiva”, sanoo FiCom ry:n toimitusjohtaja Elina Ussa.

”Nykyinen, hyväksi havaittu toimintatapa säilyy ratkaisun myötä entisellään: tekijät saavat heille kuuluvan korvauksen ohjelmaostojen yhteydessä ilman välikäsiä, ja televisio-ohjelmien jakelu katsojille voidaan hoitaa samoin edellytyksin tekniikasta riippumatta”, jatkaa Ussa.

Suomessa on pitkään ollut käytössä malli, jossa TV-yhtiöt ostavat katsojille maksuttomien kanavien ohjelmiston lähetysoikeudet koko Suomen väestön osalta kaikille jakelutavoille – myös kaapeli- ja iptv-jakelulle – jo hankkiessaan ohjelmistoa tuottajilta.

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto tulkitsi tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä omista lähtökohdistaan, ja nosti helmikuussa 2018 Teliaa vastaan kanteen, jossa vaadittiin erillistä lisäkorvausta suomalaisten maksuttomien televisiokanavien jakelusta kaapeli- ja iptv-verkossa sillä perusteella, että kaapeli- ja iptv-verkossa lähetetty tv-ohjelma olisi edelleenlähettämistä.

Lue lisää!

Markkinaoikeuden ratkaisu

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry