Mikro-ojitus on houkutteleva ratkaisu taajamien kuitukaapelointeihin

Taajamissa valokaapelit asennetaan Suomessa pääosin kaivamalla katujen vierille viheralueille tai näiden puuttuessa jalkakäytävälle. Erityisesti taajamien pientaloalueilla uusien kaapeleiden kaivaminen on varsin hidasta ja kallista.

Taajamien valokaapelointeihin on kuitenkin kehitetty uusia ja aikaisempaa kevyempiä asennusmenetelmiä kuten mikro-ojitus, jyrsintä ja ketjusahaus. Näissä tekniikoissa valokaapelit sijoitetaan 30 – 40 cm syvään uraan normaalin 70 cm asennussyvyyden sijasta. Nestor Cables oli mukana mikro-ojitusprojektissa viime syksynä.

Kaikkia edellä mainittuja asennustekniikoita on käytetty jo jonkin verran Suomessa, mutta verrattuna esimerkiksi Ruotsiin niiden käyttö on vielä satunnaista – varsinkin kotimaan kunnat suhtautuvat varauksella kaapeleiden asentamiseen 30 – 40 cm syvyyteen sekä yleensäkin uusiin asennusmenetelmiin. Uusien menetelmien edut ovat perinteiseen kaivuuasennukseen verrattuna kuitenkin niin selvät, että ne ovat varmuudella yleistymässä Suomessakin. Kehitystä vauhdittaa tiedonsiirtotarpeiden nopea kasvu ja 5G-verkot, jotka toimiakseen tarvitsevat hyvät ja kattavat kuituyhteydet.

Miten mikro-ojitus tapahtuu käytännössä?

Ennen mikro-ojituksen reitin merkitsemistä katuun koko reitti tutkitaan tarkoin maatutkauksella muiden kaapeleiden sekä vesi- tai viemäriputkien varalta.

Mikro-ojituksessa asfalttiin sahataan kolmella vierekkäisellä timanttiterällä 24 mm leveä ja noin 40 cm syvä ura. Runko- ja taloputket ohjataan heti sahausterien jälkeen kaapeliuran pohjalle. Mikroputkien asennussyvyys tarkistetaan ja dokumentoidaan tarkasti.

Jokaista kadun varrella olevaa kiinteistöä varten on oma taloputki, vaikka kaikki kiinteistöt eivät tässä vaiheessa ottaisikaan kuituliittymää. Kun uusia kiinteistöliittymiä myöhemmin lisätään, koko kaapelireittiä ei tarvitse avata, vaan liittyvän kiinteistön kohdalta kaivetaan esille vain taloputken pää, johon liitetään lyhyt jatkoputki, ja tämän jälkeen talokaapeli puhalletaan lähimmältä jakamolta kiinteistöön. Mikrokanavatekniikan ansiosta talokaapeleita voidaan puhaltaa ympäri vuoden.

Mikroputkien asennusten jälkeen ura täytetään erikoishiekalla ja tiivistetään huolella. Lopuksi urasta poistetaan ylimääräinen täytehiekka, ura siistitään ja täytetään 8 cm:n syvyydeltä ja pinta peitetään 10 cm:n leveydeltä erikoisbitumilla.

Mikro-ojituksen hyödyt

Normaaliin kaivuuasennukseen verrattuna mikro-ojituksen toteuttaminen häiritsee alueen asukkaita vähemmän. Pienten koneiden ansiosta mikro-ojitusta voidaan tehdä kapeillakin kaduilla ilman, että siitä on paljoa haittaa alueen asukkaiden liikkumiselle. Kaapeliura on myös niin kapea, että sen yli voi ajaa autolla ennen uran täyttöä.

Mikro-ojitus on huomattavasti nopeampaa kuin perinteinen asennus kaivamalla. Reitistä, liittymien määristä ja katupohjien maa-aineksista riippuen asennusnopeus viikossa vaihtelee 1,5 kilometristä jopa 3,5 kilometriin.

Mikro-ojituksen kokonaiskustannukset ovat erikoismateriaalien, useiden koneiden ja työssä tarvittavan henkilöstön vuoksi suunnilleen kaivuuasennusten luokkaa, mutta huomattava säästö tulee siinä, että jälkiasfaltoinnit jäävät kokonaan pois.