Miten Suomi säilyy 5G:n edelläkävijänä?

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka puhui FiCom Forum -aamussa 26.5.2021 Suomen edistyksellisestä 5G-kehityksestä ja sen merkityksestä yhteiskunnalle. Suomen kärkipaikka on saavutettu viranomaisten ja toimialan hyvällä yhteistyöllä ja avoimella vuorovaikutuksella.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.
(Kuva: Laura Kotila, Vnk)

Tiivistelmä ministerin puheesta:

Ministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto sekä koko teletoimiala ottivat muutama vuosi sitten yhteiseksi tavoitteekseen, että Suomi on 5G-kärkimaa. Voimme olla kaikki ylpeitä siitä, kuinka hyvin olemme tässä onnistuneet. Suomi tunnetaan kansainvälisesti mobiiliverkkojen ja – teknologioiden edelläkävijänä. Nyt myös 5G-verkkojen osalta. Tämä onnistuminen on saavutettu yhdessä ja meillä kaikilla on siinä oma osuutemme.

Edistyksellinen taajuuspolitiikka edellytys langattomille innovaatioille

Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävä on varmistaa, että mobiiliverkkojen polttoainetta, taajuuksia, on käytettävissä verkkojen rakentamiseen riittävästi, tarkoituksenmukaisesti ja tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Taajuusasioissa olemme Euroopassa suunnannäyttäjä. Suomi otti ensimmäisenä EU:ssa käyttöön kaikki niin sanotut 5G-pioneeritaajuusalueet kokonaisuudessaan. Ensimmäiset huutokaupattiin jo yli neljä vuotta sitten ja viimeisimmät viime kesänä. Kaikkiaan vain kolme valtiota EU:ssa otti 5G-taajuudet käyttöön komission asettamassa aikataulussa.

Kaksi taajuuskaistaa on erikseen varattu paikallisten 5G-verkkojen rakentamiseen. Toiselle näistä taajuusalueista on jo viime kesästä lähtien rakennettu yksityisiä radioverkkoja muun muassa teollisuusalueille, satamiin ja voimalaitoksiin.

Uusien teknologioiden testaustoiminta ensiarvoisen tärkeää

Suomessa on meneillään useita kehittämishankkeita, joissa testataan verkkoratkaisuja esimerkiksi teollisuudelle ja älykaupunkeihin. Kokeilujen avulla edistetään 5G-teknologiaan pohjautuvia uusia palveluja ja innovaatioita sekä tehdään samalla suomalaista osaamista näkyväksi.

Olen tyytyväinen, että olemme jo vuosikausien ajan osoittaneet taajuuksia myös monenlaiseen testaus- ja tuotekehityskäyttöön. Kansallinen testiverkkojen kokonaisuus on ainutlaatuinen, ja myös Liikenne- ja viestintävirastolla on oma ekosysteemihanke.

Uusi tukiohjelma aikaisempaa teknologianeutraalimpi

Langattomat yhteydet ovat Suomessa laadukkaita ja silti kohtuuhintaisia. Etätyön ja monipaikkaisen asumisen lisääntyessä nopeita yhteyksiä tarvitaan yhä enemmän myös harvemmin asutuilla alueilla. Luotettavasti toimivat yhteydet lisäävät kuntien elinvoimaisuutta ja tarjoavat mahdollisuuden uusien digitaalisten palveluiden käyttöönottoon.

Käynnistimme tämän vuoden alussa uuden laajakaistatukiohjelman, jonka avulla haluamme edistää nopeiden yhteyksien rakentamista sellaisille alueille, joille verkot eivät markkinaehtoisesti ole rakentuneet. Nyt yhteyksiä on mahdollista toteuttaa myös 5G-teknologiaan perustuvilla kiinteillä langattomilla yhteyksillä. Ohjelma on näin ollen aiempaa joustavampi, kun nopeita yhteyksiä voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti kullekin alueelle sopivimmalla teknologialla.

Yhteiskunta ei toimi ilman viestintäverkkoinfrastruktuuria

Globaalin pandemian aikana viestintäverkkoinfran merkitys on entisestään korostunut. Suomessa etätyöt ja suoratoistopalvelujen käyttö ovat korona-aikana lisänneet mobiililiikennettä jopa 40 prosenttia aikaisemmasta. Televerkkojen kapasiteetti on silti kestänyt hyvin.

Tämä on mahdollista ehkä jopa maailman parhaiden tietoliikenneverkkojen ansiosta. Siitä kiitos kaikille teille, jotka verkkoihin investoitte.

Etätyön ja monipaikkaisen työn lisääntyessä on tärkeää, että yhteydet toimivat mahdollisimman hyvin myös liikennevälineissä. Helppokäyttöiset, vähäpäästöiset ja esteettömät liikkumisen palvelut ovat yksi keino vähentää myös liikenteen päästöjä ja muita haittavaikutuksia. Toivon, että voimme yhdessä yritysten ja viranomaisten kanssa keskustellen löytää vielä tämän vuoden aikana ratkaisuja myös junakuuluvuuden parantamiseksi.

Riippuvuus teknologiasta lisää myös riskejä

5G-verkkojen turvallisuuden kannalta on tärkeää, että EU:lla on yhteinen lähestymistapa asiaan. Lokakuussa 2019 jäsenvaltiot julkaisivat EU:n yhteisen riskiarvion 5G-verkkojen kyberturvallisuudesta. Viime vuoden tammikuussa hyväksyttiin 5G-keinovalikoima, joka tarjoaa jäsenmaille keinoja parantaa 5G-verkkojen kyberturvallisuutta.

Suomi on sitoutunut EU:n yhteisen keinovalikoiman täytäntöönpanoon. Suomessa on laadittu EU:n 5G-työkalupakin suosituksia seuraten täydentäviä lakipykäliä. Nämä vahvistavat vielä entisestään viestintäverkkojen turvallisuutta koskevaa sääntelyä.

Yhteistyöllä pysymme kehityksen kärjessä

Lopuksi haluaisinkin vielä kiittää. Suomalaisen menestystarinan yksi tärkeimmistä mahdollistajista on ollut yhteinen tavoite edelläkävijyydestä sekä erittäin hyvin toimiva vuorovaikutus ja yhteistyö toimialan ja viranomaisten kesken. Olemme voineet yhdessä keskustellen ratkaista monia haastavia kysymyksiä.

Yhteistyöllä voimme jatkossakin pysyä johtavana teknologiamaana ja varmistaa sen avulla sekä kilpailukyvyn että hyvinvoinnin.