Mobiilivarmenne on näppärä tapa tunnistautua verkkopalveluihin

Sähköisen asioinnin suosion kasvu Suomessa on ollut todella nopeaa. Kun palvelut ovat siirtyneet kännykän mukana taskuun, on luontevaa, että myös tunnistautumisväline löytyy samasta paikasta.

Digitaalisten julkisten palveluiden käyttö on lisääntynyt vauhdilla viime vuosina. Vahvaa sähköistä tunnistautumista edellyttävässä Suomi.fi-tunnistuspalvelussa tehdään noin 112 miljoonaa tunnistusta vuodessa. Vahvan tunnistamisen välineitä ovat verkkopankkitunnukset, Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne sekä teleyritysten Mobiilivarmenne.

Mobiilivarmenteen suosio kasvaa

Mobiilivarmenne on näppärä ja turvallinen tapa tunnistautua verkossa. Oman puhelinnumeron lisäksi pitää muistaa vain yksi numerokoodi. Teleyritykset ovat kertoneet uudistavansa Mobiilivarmennetta tämän vuoden aikana. Mobiilivarmenne toimii jatkossakin vahvana sähköisenä tunnisteena, mutta lisäksi myös yleiskäyttöisenä tunnistusvälineenä sellaisissa palveluissa, joissa riittää henkilön todentaminen käyttäjätilin haltijaksi ilman henkilötunnusta. Mobiilivarmenteen uudistus tuo mukanaan uusia käyttömahdollisuuksia sekä helpompaa ja turvallisempaa asiointia.

Viranomaisasiointiin tarkoitetun Suomi.fi -verkkopalvelun tunnistautumisista suurin osa tehdään edelleen verkkopankkitunnuksilla. Mobiilivarmenteen käyttö on kuitenkin kasvanut: kaikista Suomi.fi -kirjautumisista viime vuonna pankkitunnuksien osuus oli 93,3 % ja Mobiilivarmenteen osuus 6,7 %. Joulukuussa 2019 Mobiilivarmenteen osuus oli jo 7,75 %  ‒ noin puolitoistakertainen joulukuuhun 2018 verrattuna.

Luvuista on jätetty pois yrityksille ja yhteisöille tarkoitetut Katso-palvelut sekä kohteet, joissa toimii ainoastaan HST-kortti. (Lähde: suomi.fi-palveluhallinta, tunnistuksen tapahtumamääriä 1/2020).

Katja Laine, viestintä ja televisioasiat, FiCom ry