Myös Yleisradion kanavien siirtovelvoitesääntely purettava

Nykyisin kaapelitelevisioyhtiö sekä yhteisantennijärjestelmää asukkaille tarjoava asunto-osakeyhtiö on velvollinen siirtämään verkossaan ilman korvausta julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot sekä näihin liittyvät oheis- ja lisäpalvelut. Eurooppalaisen sähköisen viestinnän sääntelystä annetun telepakettidirektiivin mukaan tällaisia velvoitteita tulisi asettaa ainoastaan, mikäli ne ovat välttämättömiä ja kohtuullisia.

Jäsenvaltioiden tulee direktiivin mukaan arvioida siirtovelvollisuuksia säännöllisesti. Esimerkiksi Ruotsissa tämä tehdään 26.8.2020 mennessä. Suomessa arviointi on tehty vuonna 2016, ja liikenne- ja viestintäministeriön laatiman esitysluonnoksen mukaan seuraavan kerran se tehdään vuonna 2021. Tämän vuoksi siirtovelvoitesääntelyyn ei ehdoteta muutoksia telepakettidirektiivin kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä.

Sisältöjen kuluttaminen erilaista kuin ennen

Ministeriön toiveissa on, että Yleisradion, operaattoreiden ja muiden toimijoiden kanssa löydettäisiin yhteinen kompromissiratkaisu ennen siirtovelvoitesääntelyn seuraavaa arviointia.

Vuoden 2016 jälkeen suomalainen mediaympäristö on kuitenkin perustavanlaatuisesti muuttunut. Yhä useampi suomalainen käyttää laajakaistaan perustuvia IPTV-palveluita, ja ohjelmien katselu myös nettitelevision kautta on voimakkaassa kasvussa. Ylen, MTV:n, Nelosen ja muiden kotimaisten nettitelevisiopalveluiden kuukausittaisia käynnistyksiä oli jo vuoden 2018 alkupuolella yli 70 miljoonaa, ja tänä päivänä luku on varmasti tätäkin suurempi.

Siirtovelvoite jo poistunut kaupallisilta kanavilta

Osa kaupallisista kanavista poistettiin siirtovelvoitteen piiristä vuonna 2011 ja loput vuonna 2017. Must carryn eli siirtovelvoitteen päättymisestä huolimatta näiden kanavien jakelu kaapeliverkoissa jatkui entiseen tapaan.

Myöskään Yleisradion kanavien pitäminen siirtovelvoitteen alaisena ei ole tarpeen, sillä ne ovat joka tapauksessa katsojien saavutettavissa useilla eri vastaanottotavoilla ja -laitteilla.

Must carry on teknologisen kehityksen muuttamassa mediaympäristössä tullut tiensä päähän, ja myös Yleisradion ohjelmien lähettämisestä tulisi sopia kaupallisesti kuten muidenkin kanavien osalta toimitaan. Siirtovelvoitesääntelyä pitää tarkastella jo ennen vuotta 2021, koska se ei ole enää nykyisellään välttämätön tai kohtuullinen.

Asko Metsola, lakimies, FiCom