Nato-jäsenyyden hakemisella ei toistaiseksi vaikutusta viestintäverkkoihin

Suomi jätti Naton jäsenhakemuksensa 18.5.2022. Toistaiseksi tämä ei ole näkynyt lisääntyneinä kyberhyökkäyksinä tai merkittävinä häiriönä viestintäverkoissa. ”Suomen kyberhäiriöiden määrä on ollut kuluvana vuonna normaali tai jopa normaalia matalampi”, sanoo Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Sauli Pahlman.

Sauli Pahlman, ylijohtaja, Kyberturvallisuuskeskus

Miten Suomen Nato-jäsenyyden hakeminen on vaikuttanut viestintäverkkoihin?

Vuoden 2022 aikana Suomen verkkojen tilanne on ollut vakaa ja palvelutaso on ollut normaali. Muuttunut turvallisuusympäristö tai NATO-jäsenyyden hakeminen ei ole vaikuttanut viestintäverkkojen palvelutasoon tai muihin kyberhäiriöihin.

Kuinka oletettavaa on, että kyberhyökkäyksien uhka kasvaa?

Toistaiseksi Suomen kyberhäiriöiden määrä on ollut kuluvana vuonna normaali tai jopa normaalia matalampi. Kyberhyökkäyksien uhka kuitenkin kasvaa yleensä yhteiskunnallisissa kriiseissä tai turvallisuustilanteen muutoksissa. Esimerkiksi koronapandemian aikana on nähty, että erilaiset toimijat, kuten rikollisryhmät, ovat pyrkineet hyötymään tilanteesta. Tulevaisuutta on aina vaikea ennustaa, mutta on mahdollista, että kansainvälinen tilanne lisää aktiivisuutta kyberin puolella.

Miten verkkojen turvallisuus parhaiten taataan?

Suomessa on pitkät perinteet kokonaisturvallisuudessa ja yhteistoiminnasta yhteiskunnan eri sektoreiden välillä. Kokonaisturvallisuuden hengen mukaisesti viranomaiset ja muut toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä ja vaihtavat tietoa. Esimerkiksi teleyritykset ja viranomaiset ovat tehneet vuosien ajan yhteistyötä kyberturvallisuuden parantamisessa ja viestintäverkkojen toiminnan turvaamisessa. Tätä työtä tukevat yhteiset toimintamallit ja sääntely. Näin olemme kyenneet varmistamaan ja jatkossakin varmistamme yhteiskunnan kriittisten järjestelmien ja viestintäverkkojen toiminnan kaikissa tilanteissa.

Millainen Suomen kyberkyvykkyys on kansainvälisesti vertailtuna?

Kriittisten sektoreiden kyberkyvykkyyttä on Suomessa mitattu viimeksi vuonna 2020 Kyberturvallisuuskeskuksen Kybermittari-työkalua hyödyntäen. Suomi pärjää yhteiskunnan eri sektoreiden kybervarautumistasoa kansainvälisesti vertailtaessa mainiosti. Tyypillisesti kyberaktiviteetin kohteena olevat sektorit ovat Suomessa suojautuneet jopa erinomaisesti kybervaikuttamista vastaan.